Ongecategoriseerd

Keuzegids: veertig procent universitaire masters selecteert

Veel masteropleidingen van universiteiten schrikken studenten af door extra selectie- of toelatingseisen te stellen. Maar de soep wordt niet altijd zo heet gegeten, stelt de Keuzegids Masters 2018.

(Foto: Thomas Zwart)

De Keuzegids is bedoeld om bachelorstudenten houvast te geven bij het kiezen van hun vervolgopleiding. Alle masters zijn gerangschikt op de oordelen van studenten uit de Nationale Studenten Enquête over onder meer het lesprogramma, de docenten en de faciliteiten. Ook het oordeel van deskundigen die de opleidingen keuren weegt mee in de gids.


In de categorie algemene universiteiten is de tevredenheid over de masters bij de Rijksuniversiteit Groningen het grootst. Vlak daarop volgt Maastricht University. Als derde eindigt de winnaar van vorig jaar, Tilburg University. Wageningen voert opnieuw de ranglijst van de technische universiteiten aan en scoort ook het hoogst van alle bekostigde universiteiten.


Delft en Twente voeren al jaren het minst selectieve beleid


Maar bij de ‘groene universiteit’ kom je niet zomaar binnen: in Wageningen wordt volgens de Keuzegids flink geselecteerd. Maar liefst 63 procent van de opleidingen stelt nadere eisen aan de studenten. De Erasmus Universiteit (EUR) is met 66 procent nog selectiever. Voor bijna alle Engelstalige masters is daar een Engelse taaltoets verplicht. De universiteiten van Utrecht en Maastricht werpen eveneens drempels op, terwijl Delft en Twente al jaren het minst selectieve beleid voeren.


In de praktijk lijkt het vaak wel mee te vallen met de selectie. Na een telefoontje met de studieadviseur is een taaltoets vaak toch niet nodig, ondervond de Keuzegids: Engels op vwo-niveau blijkt genoeg. In Leiden, Eindhoven en Wageningen komt dit regelmatig voor.


‘Het is een hot topic in de politiek’


De Keuzegids deed voor de Mastervergelijker, een onderdeel van de Keuzegids online, voor de derde keer onderzoek naar selectie. Alleen de grootste disciplines kwamen tot nog toe aan de beurt. Vorig jaar waarschuwden de makers ook al voor schijnselectie en schimmige voorlichting bij de masteropleidingen. Dit jaar stellen ze dat bijna veertig procent van de masters selectief is.


Het blijft een lastig onderwerp, erkennen de makers. “Het is een hot topic in de politiek.” Een speciale taskforce van de universiteiten, de onderwijsinspectie en de studentenorganisaties heeft tot op de dag van vandaag nog geen eenduidige definitie van selectie kunnen vinden, aldus de Keuzegids.


Voelen ook Chinese studenten zich welkom?


De redactie keek dit jaar ook voor het eerst naar internationalisering. Moedigen opleidingen hun studenten aan een tijdje in het buitenland te studeren? Voelen ook Chinese studenten zich er welkom?


Ook op dit punt scoort de Wageningen Universiteit het hoogst. De TU Eindhoven is de nummer twee en Maastricht University, waar meer dan de helft van de studenten uit het buitenland komt, eindigt als derde. Het internationaliseringsbeleid van de beide Amsterdamse universiteiten wordt minder hoog gewaardeerd: de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam moeten het doen met een zesje.


Maar er zijn ook masteropleidingen waar buitenlandervaring nauwelijks wordt gestimuleerd of mogelijk wordt gemaakt, stelt de Keuzegids: bijvoorbeeld forensische criminologie of onderwijskunde. Toch is het de vraag hoeveel dit zegt: niet iedere opleiding is immers geschikt voor bijvoorbeeld Engelstalig onderwijs. Voor een definitieve vergelijking zou je de masteropleidingen in categorieën moeten onderverdelen zegt directeur Frank Steenkamp.


HOP, Irene Schoenmacker


TabelKeuzegids_HOP


Wanneer percentages niet optellen naar 100% zijn andere vormen van selectie buiten beschouwing gelaten

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.