Onderwijs

Kabinetsval bedreigt onderzoeksubsidies

Het BE-Basic programma voor groene grondstoffen kreeg nog net voor de val van het kabinet zestig miljoen euro toegekend. De financiering van drie andere programma’s waar de TU bij betrokken is, is niet zeker.

Klokhuis-presentator Bart Meijer grapte nog tegenover Maria van der Hoeven: “Het zal toch niet uw laatste daad als minister zijn.” Donderdagmiddag 18 februari had de minister van economische zaken zich losgemaakt van het crisisberaad om in de Glazen Zaal in Den Haag een convenant te tekenen met bedrijven, kennisinstituten en universiteiten voor het BE-Basic-programma. Dat is een onderzoeksprogramma onder coördinatie van de TU naar groene grondstoffen. De partijen hadden zelf zestig miljoen euro bijeengebracht. De minister voegde daar hetzelfde bedrag aan toe uit de zogeheten FES-gelden (Fonds Economische Structuurversterking).

“Hier worden bijdragen geleverd aan een nieuwe economie”, verklaarde Van der Hoeven, “waarin niet-voedselgewassen de grondstof gaan vormen voor nieuwe materialen en producten. Dat levert nieuwe kennis op, nieuwe banen en nieuwe kansen. We zijn op weg naar een post-fossiel tijdperk en een bio-based economie.” Daarna vertrok ze naar de Treveszaal en anderhalve dag later viel het kabinet.

Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg vindt het ‘jammer’ dat het kabinet gevallen is. “Het betekent dat we veel gedoe krijgen dat op de nationale politiek is gericht. En dat is meestal niet het moment dat bestuur krachtig doorgaat.”

Van den Berg hoopt dat besluitvorming voor zogeheten FES-voorstellen wel door kan gaan. De TU is betrokken bij vier van de zes geselecteerde projecten. Samen zijn die goed voor bijna tweehonderd miljoen euro.
Drs. Greet Vink van het valorisatiecentrum zegt dat de subsidie voor BE-Basic is goedgekeurd, maar dat drie andere programma’s nog in behandeling zijn.

Het betreft programma’s voor de creatieve sector (Cirp), de ict-sector (Commit) en het programma dynamische duurzame delta (DDD). “Die worden volgende week behandeld in een ambtelijke werkgroep. Daarna zouden ze op tafel komen bij het kabinet. Dat zou nu aangehouden kunnen worden.”
Vink tekent daarbij aan dat ze het vreemd zou vinden als verdeling van de FES-gelden tot controversieel onderwerp zou worden verklaard. “Dan lopen de programma’s zo weer een tot twee jaar vertraging op. Dat zou doodzonde zijn, ook al omdat vernieuwende impulsen voor de economie hard nodig zijn.”

Overigens is Den Haag ook nog niet van het BE-Basic-programma af. Het onderzoek kan nu van start, maar voor industriële toepassingen moet je nieuwe processen eerst uittesten in een proeffabriek. En dat deel van de aanvraag, ter waarde van nog eens zestig miljoen euro, is niet gehonoreerd. Het onderzoek en de pilotfaciliteit zijn als één geheel aangevraagd, zegt Dirk Jan van den Berg. De twee onderdelen horen bij elkaar. Waarom het dan toch niet als geheel is gehonoreerd, is onbekend. Van den Berg zegt dat er nu gesprekken gaande zijn voor alternatieve financiering van de proeffaciliteit.

De gelegenheid om een afspraak te maken voor de publieksbalie bestaat al enige tijd en is volgens de gemeente een succes. Nu al maakt de helft van de bezoekers van de balie een afspraak.

Het voordeel van dienstverlening op afspraak is dat lange wachttijden tot het verleden behoren. Ook gelden voor de publieksbalie ruimere openingstijden voor mensen die een afspraak hebben. De balie is dan van maandag tot en met donderdag open van 8.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Afspraken maken kan via de website www.gemeentedelft.info/afspraak of overdag van 8.00 tot 17.00 uur via 14015 (zonder nul of kengetal).

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.