Kort

Hoeveel docenten zijn er nodig?

Minister van Engelshoven voelt er weinig voor, maar de Tweede Kamer wil toch laten uitzoeken hoeveel docenten er ongeveer nodig zijn in het hoger onderwijs. Op initiatief van GroenLinks gaat een commissie binnenkort onderzoeken of het huidige budget voor het hoger onderwijs en de wetenschap toereikend is. Hierbij wordt ook gekeken naar het aantal studenten per docent, oftewel de student-docentratio. Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP wil graag dat wordt vastgesteld welke verhouding ‘redelijk’ is. Zijn redenering: hoe weet je of er genoeg geld beschikbaar is als niet eens duidelijk is hoeveel docenten er bij benadering nodig zijn? (HOP, Evelien Flink)


developer / developer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.