Hoe gaat hoger onderwijs om met internationalisering?

Hoe willen jullie grip houden op de voor- en nadelen van internationalisering, vraagt demissionair minister Robbert Dijkgraaf aan universiteiten en hogescholen. Ze moeten binnen een maand antwoord geven.

In een nieuwe brief aan de Tweede Kamer over internationalisering zegt Dijkgraaf niets over de verhitte gemoederen rond migratie, of de uitkomst van de verkiezingen. Hij blijft schaven aan zijn wetsvoorstel ‘Internationalisering in balans’, waarmee hij de toestroom van buitenlandse studenten in goede banen wil leiden.

Zijn wetsvoorstel stond al online voor een ‘internetconsultatie’ en daar kwamen bijzonder veel reacties op. Nu vraagt hij advies van de Onderwijsraad voordat hij een aangepast wetsvoorstel voor commentaar naar de Raad van State stuurt. De Onderwijsraad krijgt maar een maand de tijd ‘om vertraging in het wetstraject zoveel mogelijk te voorkomen’.

Ook universiteiten en hogescholen moeten Dijkgraaf begin januari al vertellen hoe ze ‘zelfregie’ op internationalisering willen houden, in aanloop naar de wet. Hoe willen ze bijvoorbeeld omgaan met de keuze voor Engelstalig of Nederlandstalig onderwijs, de taalvaardigheid van studenten, de werving in het buitenland en de problemen met huisvesting in hun regio? Ook wil de minister weten hoe ze ervoor zullen zorgen dat hun afgestudeerden vaker in Nederland blijven. (HOP, BB)

Comments are closed.