Onderwijs

Grootste deel ondersteuners wordt na de zomer geplaatst

De meeste ondersteuners zullen niet op 1 juli, maar op 1 oktober een brief ontvangen waarin staat of ze in de nieuwe ondersteunersorganisatie zijn ‘geplaatst’ of niet.

Het is altijd de bedoeling geweest om per 1 juli alle ondersteuners duidelijkheid te verschaffen over hun plaatsing. Nu is die ambitie losgelaten. Een deel van de ondersteuners krijgt wel per 1 juli het nieuws te horen. Deze voorhoede bestaat uit alle medewerkers onderzoek- en onderwijsondersteuning (O&O), alle secretaresses, alle P&O-adviseurs, en een flink deel van de leidinggevenden, onder wie gedetacheerde managers en managers die direct onder directeuren komen te werken. Alles bij elkaar gaat het om een groep van circa zevenhonderd fte. Ruwweg duizend ondersteuners krijgen drie maanden later uitsluitsel.

De samenstelling van deze ‘voorhoede’ hangt deels samen met het feit dat het bijna uitsluitend om oude functies gaat (onderwijs- en onderzoeksondersteuning en secretariële ondersteuning), en deels met de wens om een selecte groep (P&O-adviseurs, nieuwe managers) te betrekken bij de plaatsing van de overige medewerkers.

Volgens Wendy Sutherland, hoofd van de taskforce personeel, waren er twee goede redenen voor de fasering. Allereerst komt de ondernemingsraad op 27 mei met haar definitieve advies over de reorganisatie. Sutherland: “Stel dat er op het laatste moment nog een paar belangrijke wijzigingen komen, dan worden de deadlines wel heel krap.” De tweede reden is complexer en hangt samen met het feit dat college en vakbonden vorige maand niet tot een compromis konden komen over de plaatsingsprocedure. Dat had als belangrijkste consequentie dat voor alle huidige functies die in de nieuwe organisatie terugkeren, last in, first out geldt en dat bij alle nieuwe functies naar (onder meer) de competenties wordt gekeken.

Wie echter denkt dat geen enkele ondersteuner die onder lifo valt straks met een competentiemeting te maken krijgt, vergist zich. In eerste instantie zal daarvan inderdaad geen sprake zijn. “Dat zou onnodig belastend zijn”, zegt Sutherland. Maar onder lifo kun je als ondersteuner niet herplaatst worden omdat je te weinig dienstjaren op je conto hebt en het aantal oude functies krimpt. Er zal dan bekeken moeten worden of je in aanmerking komt voor een nieuwe functie. En dus zullen je competenties alsnog moeten worden gemeten. Deze week is de laatste hand gelegd aan het competentiewoordenboek dat daarbij zal worden gebruikt. Die extra stap zorgt voor vertraging.

Tot nu toe heeft de projectorganisaties alle deadlines in de krappe planning weten te halen, dus het nieuws komt voor sommigen als een verrassing. Maar de ondernemingsraad twijfelde al enige tijd aan de haalbaarheid van de deadline van 1 juli, en lijkt opgelucht dat nu voor fasering gekozen is.

Het is altijd de bedoeling geweest om per 1 juli alle ondersteuners duidelijkheid te verschaffen over hun plaatsing. Nu is die ambitie losgelaten. Een deel van de ondersteuners krijgt wel per 1 juli het nieuws te horen. Deze voorhoede bestaat uit alle medewerkers onderzoek- en onderwijsondersteuning (O&O), alle secretaresses, alle P&O-adviseurs, en een flink deel van de leidinggevenden, onder wie gedetacheerde managers en managers die direct onder directeuren komen te werken. Alles bij elkaar gaat het om een groep van circa zevenhonderd fte. Ruwweg duizend ondersteuners krijgen drie maanden later uitsluitsel.

De samenstelling van deze ‘voorhoede’ hangt deels samen met het feit dat het bijna uitsluitend om oude functies gaat (onderwijs- en onderzoeksondersteuning en secretariële ondersteuning), en deels met de wens om een selecte groep (P&O-adviseurs, nieuwe managers) te betrekken bij de plaatsing van de overige medewerkers.

Volgens Wendy Sutherland, hoofd van de taskforce personeel, waren er twee goede redenen voor de fasering. Allereerst komt de ondernemingsraad op 27 mei met haar definitieve advies over de reorganisatie. Sutherland: “Stel dat er op het laatste moment nog een paar belangrijke wijzigingen komen, dan worden de deadlines wel heel krap.” De tweede reden is complexer en hangt samen met het feit dat college en vakbonden vorige maand niet tot een compromis konden komen over de plaatsingsprocedure. Dat had als belangrijkste consequentie dat voor alle huidige functies die in de nieuwe organisatie terugkeren, last in, first out geldt en dat bij alle nieuwe functies naar (onder meer) de competenties wordt gekeken.

Wie echter denkt dat geen enkele ondersteuner die onder lifo valt straks met een competentiemeting te maken krijgt, vergist zich. In eerste instantie zal daarvan inderdaad geen sprake zijn. “Dat zou onnodig belastend zijn”, zegt Sutherland. Maar onder lifo kun je als ondersteuner niet herplaatst worden omdat je te weinig dienstjaren op je conto hebt en het aantal oude functies krimpt. Er zal dan bekeken moeten worden of je in aanmerking komt voor een nieuwe functie. En dus zullen je competenties alsnog moeten worden gemeten. Deze week is de laatste hand gelegd aan het competentiewoordenboek dat daarbij zal worden gebruikt. Die extra stap zorgt voor vertraging.

Tot nu toe heeft de projectorganisaties alle deadlines in de krappe planning weten te halen, dus het nieuws komt voor sommigen als een verrassing. Maar de ondernemingsraad twijfelde al enige tijd aan de haalbaarheid van de deadline van 1 juli, en lijkt opgelucht dat nu voor fasering gekozen is.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.