Onderwijs

Geen korting collegegeld voor vluchtelingen

Onderwijsminister Dijkgraaf gaat het collegegeld voor vluchtelingstudenten voorlopig niet verlagen. Hij is bang dat de druk op het hoger onderwijs dan te groot wordt, laat hij de Tweede Kamer weten.

Vluchteling-studenten zijn in principe het dure instellingscollegegeld verschuldigd. Maar hogescholen en universiteiten mogen zelf besluiten om hun een lager tarief te vragen. Deze aanpak werkt goed, schrijft Dijkgraaf.

De studenten worden bovendien ondersteund door de Stichting voor vluchteling-studenten UAF, die op haar beurt subsidie ontvangt van het ministerie van OCW. “Omdat het vooralsnog om een beperkt aantal studenten gaat, is de druk op het stelsel, zowel financieel als kwantitatief, beperkt”, schrijft Dijkgraaf.

Generieke steunmaatregelen voor deze doelgroep, waar GroenLinks en D66 tijdens een Kamerdebat om vroegen wijst Dijkgraaf af. Hij acht de kans aanwezig dat dit “een aanzuigende werking heeft, mede door een groot aanbod Engelstalig onderwijs in Nederland”, en dat staat haaks op de wens van de Tweede Kamer om de internationale studentenstroom te beheersen. (HOP, HC)

 

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.