Buiten de campus

Geen extra steun personeel met long covid

Het kabinet voelt zich niet geroepen om onderwijspersoneel extra te ondersteunen dat vanwege langdurige covidklachten arbeidsongeschikt dreigt te raken. Werkgevers en vakbonden zullen daar samen een regeling voor moeten treffen.

In januari hadden zich bij de vakbonden AOb en de FNV 1.700 onderwijswerknemers met long covid gemeld. Zij moesten aan de slag toen de meeste Nederlanders nog thuiswerkten en kregen geen voorrang bij vaccinaties. Een deel hen is inmiddels na twee jaar ziekte ontslagen wat tot een grote inkomensterugval leidt. De onderwijsbonden en schoolleiders willen daarom dat het kabinet voor het onderwijs met terugwerkende kracht een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering regelt.

Maar het kabinet voelt de morele verplichting om extra steun te bieden alleen voor zorgpersoneel met long covidklachten, dat tijdens de eerste coronagolf vaak onbeschermd doorwerkte. Onderwijsministers Dijkgraaf en Wiersma hebben begrip voor het verzoek van de bonden, maar stellen dat ze voor aanvullende ondersteuning afspraken moeten maken met de werkgevers. (HOP, HC)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.