Kort

Geen ‘cijferlijstjes’ meer bij doorlichten onderzoeksgroepen

In de zesjaarlijkse evaluatie van onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instituten krijgt goed personeelsbeleid voortaan meer aandacht, net als open science. Cijferlijstjes verdwijnen uit de beoordeling. Dat melden universiteitenvereniging VSNU, onderzoeksfinancier NWO en wetenschapsgenootschap KNAW. De nieuwe spelregels gelden vanaf 2021 voor de volgende periode van zes jaar. Recente discussies over de beoordeling van wetenschappers en problemen met hoge publicatiedruk en wetenschappelijke integriteit hebben invloed gehad op de nieuwe koers.

De cijfermatige beoordeling wordt vervangen door een “scherp inhoudelijk oordeel” met aanbevelingen. Wat niet verandert: nog altijd worden de onderzoekseenheden (vakgroepen of hele instituten) beoordeeld in het licht van de doelen die zij zichzelf hebben gesteld. (HOP)


 

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.