Onderwijs

Collegegeld korting voor tweede leraren opleiding

Leraren die een tweede lesbevoegdheid willen behalen krijgen vanaf september een korting van 3500 euro op het collegegeld in het eerste jaar.

(Foto: Steve Buissinne / Pixabay)

Minister van Engelshoven maakte de nieuwe regeling bekend in het AD. De korting gaat bijvoorbeeld gelden voor gymleraren die onderwijzer willen worden. De details van de regeling worden deze week gepubliceerd.


Niet alleen tekortvakken

Het leek er aanvankelijk op dat alleen leraren zouden profiteren die een extra lesbevoegdheid willen behalen in een ‘tekortvak’ als natuurkunde, Duits of klassieke talen. Maar dat blijkt niet het geval te zijn: de regeling geldt voor alle ‘tweede’ lerarenopleidingen.


Afgestudeerden die aan een tweede bachelor- of masterstudie beginnen, betalen sinds 2010 het hoge instellingscollegegeld, dat tot wel 30 duizend euro kan oplopen. Alleen voor zorg- en onderwijsopleidingen is, gelet op de grote behoefte, een uitzondering gemaakt. Die mogen studenten tegen het gewone tarief volgen, op voorwaarde dat hun eerste opleiding geen zorg- of onderwijsopleiding was. Wie nu een tweede lerarenopleiding wil doen, betaalt voor de pabo bijvoorbeeld ruim zevenduizend euro collegegeld.


Schrappen

Waarom weer een uitzondering op een uitzondering, vraagt Algemene Onderwijsbond-bestuurder Douwe Dirk van der Zweep zich af. “Schrap dat hoge instellingstarief voor tweede onderwijsstudies in zijn geheel, dat is simpeler en slimmer. Het kabinet zou hier gewoon geld bij moeten leggen.”


Zo ver gaat de minister niet. Ze heeft jaarlijks 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwe kortingsregeling. Dat geld komt uit de opbrengsten van het collegegeld van de university colleges, laat een woordvoerder van het ministerie weten.


Eerstejaars studenten betalen momenteel de helft van het collegegeld. Bij de university colleges is het tarief tweemaal zo hoog: ruim vierduizend euro. “Door dit collegegeld niet te halveren, maar dezelfde korting toe te passen als bij andere opleidingen, houden we geld over”, zegt de woordvoerder.


De nieuwe regeling gaat in vanaf volgend studiejaar en geldt voor vier jaar. Het ministerie verwacht dat zo’n 750 leraren gebruik zullen maken van de korting.


HOP, Evelien Flink

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.