Ongecategoriseerd

[BRIEF] ‘TU, waarom werd een vreemdzame demonstatie gehinderd?’

Namens verschillende studenten en promovendi eisen de TU Delft Feminists een verklaring van het college van bestuur ‘over de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting op de campus’. Lees in deze ingezonden brief waarom.

(Foto: Tomas van Dijk)

Op 20 februari demonstreerde een groep van 25 personen tegen de aanwezigheid van de wapenlobby en de wapenindustrie in het academisch onderwijs van de TU Delft. De demonstratie was van tevoren aangekondigd en vreedzaam. De groep bestond uit mensen van de groep Stop the War on Migrants uit Amsterdam en studenten, promovendi, docenten en onderzoekers van de TU Delft. De demonstranten hadden een paar spandoeken bij zich en flyers met informatie.

Een zelfde aantal politieagenten en ME was bij de demonstratie aanwezig, wat een dreigende en onveilige situatie creëerde. Mensen die er anders uitzagen werd toegang tot de Aula ontzegd, een publieke ruimte. Politieagenten betraden de IO-faculteit om de identificatie te vorderen van mensen die voorafgaande aan de demonstratie koffie dronken, terwijl dit illegaal is: de politie mag alleen met gegronde redenen om identificatie vragen en alleen als de demonstratie plaatsvindt. Eén persoon weigerde zich daarom te identificeren, en werd op het terrein van de TU Delft gearresteerd en heeft twee dagen vastgezeten.

De overige demonstranten werden verplicht naar een afgezet vak te lopen dat zonder overleg was vastgesteld, een plek die ver verwijderd was van de originele locatie. De aanwezige demonstranten werden bedreigd met arrestatie als ze niet naar dit vak zouden verplaatsen. Een dergelijke beperking van het demonstratierecht mag alleen bij vrees voor ernstige wanordelijkheden, iets wat niet het geval is bij een vreedzame demonstratie van 25 personen met spandoeken en flyers.

Deze beperking was de reden dat de aanwezige internationale mensen van de TU Delft zich genoodzaakt voelden te vertrekken uit de demonstratie, voor hun eigen veiligheid. Ook hebben de initiatiefnemers van de demonstratie een bekeuring gekregen voor het niet aankondigen van de demonstratie, terwijl deze wel was aangekondigd. Alle aanwezigen bij de demonstratie zijn zonder instemming gefotografeerd door de politie.

De TU Delft zou de discussie over haar ethische en politieke verantwoordelijkheden moeten koesteren en
beschermen

Wij, die onderdeel zijn van de TU Delft en aanwezig waren bij de demonstratie, voelden ons zeer onveilig in het uiten van onze mening op de campus.

Wij, die onderdeel zijn van de TU Delft en langsliepen, voelden ons zeer onveilig om dichtbij te komen of vragen te stellen over onze eigen universiteit op onze eigen campus.

Wij, die onderdeel zijn van de TU Delft en hier pas naderhand achter kwamen, zijn zeer bezorgd over de repressieve reactie en hoe dit de dialoog, de zelfreflectie en het democratische debat limiteerde die een universiteit juist zou moeten omarmen.

Als kennisinstituut zou de TU Delft de discussie over haar ethische en politieke verantwoordelijkheden moeten koesteren en beschermen, zowel als deze discussie wordt gestart door mensen van de TU Delft zelf als door de maatschappij. In de verklaring van de universiteit in Delta wordt deze verantwoordelijkheid niet geadresseerd. Het enige wat de TU-woordvoerder stelt, is dat zij hun samenwerking met de bedrijven Thales en Airbus niet tegen het licht te willen houden. Op deze manier wordt de discussie tot zwijgen gebracht voor ze heeft kunnen plaatsvinden. Een dergelijk statement smoort het debat op de campus over de relatie van de TU Delft met deze bedrijven en de wapenindustrie in het algemeen. Dit is een onacceptabele reactie in een legitiem meningsverschil.

Wij willen een verklaring waarom deze vreedzame demonstratie, waar veel mensen van de TU Delft deel van uitmaakten, zo ernstig is gehinderd door een overweldigende politieaanwezigheid en waarom de TU Delft zich niet heeft ingezet om de vrijheid van meningsuiting op de universiteitscampus te waarborgen.

Ondersteund door de TU Delft Feminists
Delft, 1 maart 2018

This text is written collectively by several students and PhDs from the university. After their experiences during the protest last week the authors – especially the people from the international community – wanted to prevent any targeted retailiation. This is why they have reached out to the TU Delft Feminists and requested to publish the text under the name of the “TU Delft Feminists”-collective instead of their own personal names.
The TU Delft Feminists support the action and support this request. If you’d like to get more involved you can contact us through tudelftfeminists@gmail.com or TU Delft Feminists facebook page.

Opinion / Our platform is open to well written and well argued opinion articles written by students and employees of TU Delft. The maximum word count is 700. Email us at delta@tudelft.nl.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.