Onderwijs

Bindend studieadvies rukt universiteiten binnen

Het bindend studieadvies rukt op. Leiden en Tilburg gaan ervoor, Groningen en Nijmegen houden vast aan de eigen verantwoordelijkheid van de student.

De Universiteit Leiden begon al in 1997 met het bindend studieadvies (bsa), en wil het het komend studiejaar aanscherpen. Het minimaal te halen aantal studiepunten in het eerste jaar gaat van de helft (dertig) naar tweederde (veertig). Bovendien moet de propedeuse binnen twee jaar worden gehaald.

De Erasmus Universiteit Rotterdam evalueert binnenkort een proef van twee jaar met bsa op bedrijfskunde, en overweegt universiteitsbrede invoering. De Universiteit van Tilburg zal de bsa-knoop na een paar proeven op 1 april vrijwel zeker doorhakken. De TU Eindhoven denkt nog na over een adviseringstraject, dat zonodig ‘zou kunnen uitmonden’ in een bindend studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar.

De Leidse rector, Douwe Breimer, wil met de aanscherping ‘de betere student aantrekken”. Zijn Tilburgse collega, Frank van der Duyn Schouten, wil de groei van de universiteit in de hand houden. ,,Selectie na de poort is beter dan ervoor. Eindexamencijfers zeggen niet zoveel. En een numerus fixus is een slecht middel.” Tilburg wil de grens aan het eind van het eerste jaar stellen op 36 studiepunten, ofwel zestig procent. Faculteiten mogen daarvan afwijken, en er blijft ruimte voor beroep door schrijnende gevallen.

De studenten reageren verdeeld. De Leidse studentenraad gaat akkoord, maar vindt dat de strengere eisen wel gepaard moeten gaan met verbeterde studiefaciliteiten. Ook studentenfracties in Tilburg eisen beter onderwijs en studiebegeleiding.

Daar heeft het landelijke ISO weinig vertrouwen in: ,,Studiebegeleiding is vaak slecht geregeld”, zegt voorzitter Liobe Kamminga. Het ISO pleit al jaren voor zelfselectie, zodat de student zelf beter kan bepalen of hij op zijn plaats zit. ,,Een bindend studieadvies is angstwekkend. Daarmee jaag je studenten met weinig zelfvertrouwen bij voorbaat weg, en het leidt tot nog meer stress.”

Ook de universiteiten van Groningen en Nijmegen gaan nog uit van de eigen verantwoordelijkheid van de student. KUN-woordvoerder Willem Hooglugt: ,,De propedeuse met een dringend, maar niet-dwingend advies werkt voldoende oriënterend en zelfselecterend.” In Groningen kan een student bij minder dan 28 studiepunten een niet-dwingend advies krijgen. RUG-voorzitter Simon Kuipers: ,,Het gaat om een signaal naar die student dat het niet goed gaat en het verstandig zou kunnen zijn om na te denken over het vervolg.” Hij toont begrip voor de omslag die eerstejaars moeten doormaken: een eigen leven opbouwen in een veelal nieuwe stad. ,,Eerstejaars zijn geen kleine robots waar je even een ander programma in stopt.”

De Universiteit Leiden begon al in 1997 met het bindend studieadvies (bsa), en wil het het komend studiejaar aanscherpen. Het minimaal te halen aantal studiepunten in het eerste jaar gaat van de helft (dertig) naar tweederde (veertig). Bovendien moet de propedeuse binnen twee jaar worden gehaald.

De Erasmus Universiteit Rotterdam evalueert binnenkort een proef van twee jaar met bsa op bedrijfskunde, en overweegt universiteitsbrede invoering. De Universiteit van Tilburg zal de bsa-knoop na een paar proeven op 1 april vrijwel zeker doorhakken. De TU Eindhoven denkt nog na over een adviseringstraject, dat zonodig ‘zou kunnen uitmonden’ in een bindend studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar.

De Leidse rector, Douwe Breimer, wil met de aanscherping ‘de betere student aantrekken”. Zijn Tilburgse collega, Frank van der Duyn Schouten, wil de groei van de universiteit in de hand houden. ,,Selectie na de poort is beter dan ervoor. Eindexamencijfers zeggen niet zoveel. En een numerus fixus is een slecht middel.” Tilburg wil de grens aan het eind van het eerste jaar stellen op 36 studiepunten, ofwel zestig procent. Faculteiten mogen daarvan afwijken, en er blijft ruimte voor beroep door schrijnende gevallen.

De studenten reageren verdeeld. De Leidse studentenraad gaat akkoord, maar vindt dat de strengere eisen wel gepaard moeten gaan met verbeterde studiefaciliteiten. Ook studentenfracties in Tilburg eisen beter onderwijs en studiebegeleiding.

Daar heeft het landelijke ISO weinig vertrouwen in: ,,Studiebegeleiding is vaak slecht geregeld”, zegt voorzitter Liobe Kamminga. Het ISO pleit al jaren voor zelfselectie, zodat de student zelf beter kan bepalen of hij op zijn plaats zit. ,,Een bindend studieadvies is angstwekkend. Daarmee jaag je studenten met weinig zelfvertrouwen bij voorbaat weg, en het leidt tot nog meer stress.”

Ook de universiteiten van Groningen en Nijmegen gaan nog uit van de eigen verantwoordelijkheid van de student. KUN-woordvoerder Willem Hooglugt: ,,De propedeuse met een dringend, maar niet-dwingend advies werkt voldoende oriënterend en zelfselecterend.” In Groningen kan een student bij minder dan 28 studiepunten een niet-dwingend advies krijgen. RUG-voorzitter Simon Kuipers: ,,Het gaat om een signaal naar die student dat het niet goed gaat en het verstandig zou kunnen zijn om na te denken over het vervolg.” Hij toont begrip voor de omslag die eerstejaars moeten doormaken: een eigen leven opbouwen in een veelal nieuwe stad. ,,Eerstejaars zijn geen kleine robots waar je even een ander programma in stopt.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.