Campus

Uitgezwaaid

59 TU-medewerkers maakten vorig jaar gebruik van de 55-plusregeling: 51 mannen en 8 vrouwen. Samen waren zij goed voor 55,89 arbeidsplaats. Van die 59 waren er 51 ondersteundend- en beheerspersoneel, en 8 wetenschappenlijk personeel.