Ongecategoriseerd

Noodgeld voor Oekraïense en Russische studenten

Oekraïense en Russische studenten kampen met problemen als gevolg van de oorlog. De TU Delft komt ze (financieel) tegemoet.

Studenten[DvG1]  uit Oekraïne en Rusland die door de oorlog in financiële moeilijkheden raken, kunnen gebruikmaken van een noodbedrag uit het Universiteitsfonds Delft. Het gaat om maximaal 1.500 euro per persoon voor de eerste levensbehoeften. “Denk aan zaken als de dagelijkse boodschappen en reiskosten”, zegt studentendecaan Ton Valk.


Momenteel volgen 495 Oekraïense en 1146 Russische studenten een studie aan een Nederlandse universiteit. In Delft gaat het volgens beleidsadviseur Willem-Rutger van Dijk om “enkele tientallen” studenten van Oekraïense of Russische komaf. Tot nu toe hebben vijf studenten het bedrag ontvangen. Er studeren op dit moment geen Wit-Russische studenten aan de TU.


Volgens Valk hebben de financiële problemen van Oekraïense studenten een andere oorzaak dan die van Russische studenten. “Bij Oekraïense studenten zijn de inkomsten uit het thuisland sterk teruggelopen of soms zelfs helemaal gestopt door de oorlog. Hun ouders krijgen bijvoorbeeld geen salaris meer, waardoor ze ook geen geld kunnen overmaken naar hun studerende kind. Russische studenten komen vooral in de problemen omdat door de sancties banktegoeden zijn bevroren.”


Mentale impact


Ook de mentale impact van de oorlog pakt voor beide groepen anders uit. “Oekraïense studenten kampen met grote onzekerheid over hun toekomst en zijn keer op keer geschokt door alle beelden die ze van de oorlog zien. Ze maken zich bovendien zorgen om familieleden die nog in Oekraïne zijn.” Ook Russische studenten zijn geschokt, vertelt Valk. “Doordat ze hier in het nieuws zien wat Rusland in Oekraïne aanricht. Vaak kunnen ze er niet over praten met hun familieleden in Rusland omdat zij een gecensureerd beeld van de gebeurtenissen krijgen voorgeschoteld.”


Vorige week werd bekend dat het kabinet 2,3 miljoen euro uittrekt voor noodsteun aan studenten aan universiteiten en hogescholen. Instellingen moeten zelf inschatten hoeveel ondersteuning hun studenten nodig hebben. Van Dijk. “Universiteiten zijn momenteel nog met elkaar in overleg hoe ze dit geld het beste kunnen besteden.”


Tijdelijke verblijfsstatus


Het kabinet heeft toen ook besloten dat de groep Oekraïense vluchtelingen (de huidige én de aankomende studenten) een tijdelijke, beschermde verblijfsstatus krijgen. De huidige studenten behouden daarnaast hun studievisum. Het is nog niet bekend of de studenten straks ook het reguliere collegegeld mogen betalen en in aanmerking komen voor studiefinanciering. Momenteel zijn ze als niet-Europese studenten het hogere instellingscollegegeld verschuldigd.


Zolang het besluit daarover nog niet is genomen, weten de vluchtelingen niet of ze een studie in Nederland kunnen betalen, staat in een brief die de Stichting voor vluchtelingstudenten UAF dinsdag, samen met de universiteiten en hogescholen, verstuurd heeft aan minister Dijkgraaf van OCW en staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid. Ze dringen aan om op ‘zeer korte termijn’ een besluit te nemen. ‘Te hoge kosten mogen nooit een barrière zijn voor gevluchte studenten om hun studie voort te zetten’, schrijven de organisaties.

News editor Annebelle de Bruijn

Do you have a question or comment about this article?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.