Campus

‘Ik laat een uitstekende faculteit achter’

Louis de Quelerij stopt 1 december als decaan van Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hij is ‘apetrots’ op de intensievere samenwerking met bedrijven.


De samenwerking tussen markt, overheid en universiteiten – het thema van uw afscheidssymposium – kans of bedreiging?’

“Ik vind het een kans. Zonder twijfel. Sommige mensen vragen zich af of je de onafhankelijkheid van wetenschappers niet aantast, maar ik geloof er heilig in. We hebben elkaar gewoon nodig. De overheid trekt zich terug. Ik vind dat bedrijven veel meer moeten investeren in langetermijnonderzoek.”


Hoe kijkt u terug op uw negen jaar als decaan?

“Als een bijzonder enerverende periode. En een stuk dynamischer – dat klinkt misschien een beetje gek van mij als algemeen directeur bij Fugro – dan ik bij het bedrijfsleven had gezien. Bij de TU heb je te maken met ontwikkelingen vanuit de overheid en vanuit beleid, maar ook met de spanningsvelden soms tussen onderwijs en onderzoek. En tussen individuele excellentie en het groepsresultaat. Ik heb het met veel plezier gedaan. Ook de contacten met de studenten. Trots ben ik op mijn erelidmaatschap van studievereniging Practische Studie.”


Dat zijn hoogtepunten?

“Ja. Het allergrootste hoogtepunt was de intentieverklaring van alle grote bedrijven en publieke organisaties in de civiele techniek, inmiddels uitgemond in dertien miljoen euro aan contracten. Echt fantastisch. Daar ben ik apetrots op. Als faculteit zijn we enorm gegroeid in studenteninstroom. Het aantal promovendi is verdubbeld. De eerste geldstroom is van 46 miljoen naar 28 miljoen euro gedaald. Schrikbarend! De tweede en derde geldstroom gaat van 23 procent van ons totale budget in 2002 naar 46 procent. Dit jaar verwachten we zelfs met een plusje af te sluiten. Het Vernieuwingsplan werkt. Ik laat een uitstekende faculteit achter voor mijn opvolger.”


Waren er ook dieptepunten?

“Ik heb eigenlijk maar één dieptepunt gekend en dat was dat ik eind 2008 twee weken eerder moest terugkomen na mijn sabbatical in Australië, omdat er veel onrust heerste over het financiële resultaat. Ik heb de communicatie over het uren schrijven onderschat en dat betreur ik. Omdat men achter was met uren schrijven, werden we met verliezen geconfronteerd. Achteraf geldt: als je die resultaten had gecorrigeerd, zaten we precies op schema.”


Wat gaat u nu doen?

“Ik blijf als hoogleraar civiele techniek aan de TU verbonden. Verder ben ik actief in het Netwerk Deltatechnologie, de Buitenboordmotor van het Deltaprogramma en in het bestuur van Unesco -IHE Daarnaast ondersteun ik de nieuwe decaan met de bedrijfscontracten en zal ik bijdragen aan de innovatiecontracten voor de topsector Water. Het cvb biedt mij de gelegenheid opdrachten van derden aan te nemen. Uiteindelijk zou ik het liefst als zelfstandig professional voor de TU en anderen leuke opdrachten doen.” 

De herijking treft ook Delta. Delta verschijnt vanaf vandaag op 16 pagina’s in plaats van de (meestal) 20 die u gewend was. We hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om Delta een opfrisbeurt te geven. De grootste verandering ziet u op de voorpagina. De meeste rubrieken blijven behouden. Ook digitaal staan we niet stil. U kunt nu al het laatste nieuws volgen via Twitter op
@tudelta, en ook onze website krijgt de komende maanden een opfrisbeurt. We horen graag wat u van de veranderingen vindt. Via e-mail, Twitter en zelfs per post.
Frank Nuijens, hoofdredacteur

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.