Education

Hoe EWI de run op technische informatica opvangt

De bacheloropleiding technische informatica verwacht in september tweemaal zoveel eerstejaars studenten als zij nu aankan. Hoe gaat EWI dit oplossen?

Het kan nog drukker worden op de Delftse campus. (Foto: Thomas Zwart)

Waar technische informatica nu ongeveer 450 eerstejaars heeft, staat de teller voor komend collegejaar al op 1105 vooraanmeldingen. Eigenlijk zijn het er meer, maar er wordt rekening mee gehouden dat mensen zich voor meer opleidingen aanmelden. Hoeveel eerstejaars studenten er daadwerkelijk komen, wordt pas in september duidelijk. De opleiding gaat vooralsnog uit van negenhonderd.


De opleiding zag deze run niet aankomen bij de overgang naar het Engels en besloot per 1 februari aanmeldingen van studenten van buiten de Europese Unie niet meer in behandeling te nemen. Het college van bestuur wil een numerus fixus van 500 aanvragen voor collegejaar 2019-2020. Dat aantal is gebaseerd op de docentencapaciteit, aldus Anita Coetzee, hoofd onderwijs & studentenzaken bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI).


Hoe gaat EWI deze verdubbeling van het aantal studenten opvangen? Volgens Coetzee met deze mix:


  • Vakken met hoorcolleges vinden in het auditorium van de Aula plaats.
  • Interactieve vakken geeft de faculteit in groepen van driehonderd studenten.
  • Wiskundevakken in kleinere groepen, met maximaal zeventig studenten op één docent.


Om dat voor elkaar te krijgen worden dit jaar tijdelijk extra fulltime docenten ingezet die ook practica doceren. “Afgelopen jaar waren er al twee extra aangenomen en nu komen er nog twee bij”, zegt Coetzee. Ook gaat de opleiding gebruikmaken van promovendi die een contract voor zes jaar hebben en zodoende meer onderwijs kunnen geven.


De fulltime docenten zullen ’s ochtends hoorcolleges en ’s middags praktische oefeningen geven. Bij dat laatste krijgen ze hulp van student-assistenten die in augustus worden getraind door de Delft Teaching Academy (voorheen OC-Focus). Volgens Coetzee zullen veel docenten ‘een hogere onderwijslast krijgen dan gewend’. “We zullen die lessen collegiaal verspreiden. Docenten hoeven bijvoorbeeld minder vakken te geven in de master.”


Wat doet EWI als er toch meer studenten komen? In het verleden kwam het aantal gewogen vooraanmeldingen redelijk overeen met de instroom, hield de studentenraad het college van bestuur vorige week voor. Is er geanticipeerd op bijvoorbeeld 1050 studenten, wilden de studenten weten. Volgens collegelid Rob Mudde heeft de TU in dat geval een verplichting naar die studenten en zal ze les moeten geven.


Volgens Coetzee is er bij de berekeningen uitgegaan van een maximum van 990 studenten. “De zaalgrootte is de limiet, want wij hebben drie zalen met 330 plaatsen. Er zijn ook aanmeldingen van internationale studenten die niet komen. De deadline voor hun betaling was 1 juli, een update daarvan krijgen we volgende week.”


Hoewel de studentenraad ‘nooit voorstander’ is van een numerus fixus adviseerde hij uit pragmatische overwegingen positief. Overigens wil het college van bestuur dat de volgende bacheloropleidingen hun numerus fixus in 2019-2020 behouden:


  • Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek: 440
  • Industrieel Ontwerpen: 350
  • Klinische Technologie: 100
  • Nanobiologie: 100
  • Bouwkunde: 400

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.