Education

Bureautekort nader onderbouwd

Het cvb rept in zijn nieuwe ‘voornemen tot reorganisatie van het Bureau’ niet langer over de 24,5 arbeidsplaatsen die geschrapt zouden moeten worden als gevolg van een financieel probleem.

Beheerder van het Bureau van Universiteit, drs. J.M. Bronneman, zegt echter dat er wel degelijk een financieel probleem is, en dat het college dat in een volgend stadium ook zal motiveren. Het Bureau heeft namelijk al jaren twintig vacatures.

,,In de eerste versie van het ‘voornemen tot reorganisatie’ dat eind juni in het Overlegorgaan Personeelszaken behandeld werd, had deze kwestie nog niet aan de orde mogen komen”, zegt Bronneman. ,,Het stond ook niet in het voornemen zelf, maar per vergissing wel in het samenvattende voorblad van het vergaderstuk. Dat had niet mogen gebeuren.”

Het OP ging begin juli akkoord met de inhoudelijk gewijzigde versie, waarin niet meer gesproken werd over reorganisatie op basis van financiële problemen maar uitsluitend als gevolg van de strategienota. ,,Het college kon niet onderbouwen waarom de inkrimping financieel gezien noodzakelijk was maar kondigde aan later terug te willen komen op het tekort aan geldelijke middelen”, zegt A. Sloot van de AbvaKabo. De bonden vonden dat goed, mits onderbouwd.

Sloot: ,,Wij zien echter niet in waarom de situatie in een later stadium anders zal zijn dan nu. Immers, de begroting en financiële kaderstelling zijn al lang klaar. Daaruit blijkt een tekort van twee ton en niet 2,5 miljoen, waar het schrappen van 24,5 fte op neer zou komen. Als het cvb het nu niet kan onderbouwen, waarom dan later wel?”

Bronneman is toch van mening dat er slechts geld is voor 230 functies, terwijl er 256 zijn. ,,Dat dit de afgelopen jaren niet tot een gat in de begroting heeft geleid, komt doordat het Bureau op zijn reserve heeft geteerd en doordat ik al jaren twintig vacatures aanhoud.” Voor Sloot is het een raadsel waarom er niet in het OP over deze vacatures gesproken is. De beheerder zal voor 15 september zijn reorganisatieplan afronden. Hij moet daarin van het cvb uitzicht bieden op ‘evenwicht tussen formatie-omvang en beschikbare middelen’. (J.O.)

Het cvb rept in zijn nieuwe ‘voornemen tot reorganisatie van het Bureau’ niet langer over de 24,5 arbeidsplaatsen die geschrapt zouden moeten worden als gevolg van een financieel probleem. Beheerder van het Bureau van Universiteit, drs. J.M. Bronneman, zegt echter dat er wel degelijk een financieel probleem is, en dat het college dat in een volgend stadium ook zal motiveren. Het Bureau heeft namelijk al jaren twintig vacatures.

,,In de eerste versie van het ‘voornemen tot reorganisatie’ dat eind juni in het Overlegorgaan Personeelszaken behandeld werd, had deze kwestie nog niet aan de orde mogen komen”, zegt Bronneman. ,,Het stond ook niet in het voornemen zelf, maar per vergissing wel in het samenvattende voorblad van het vergaderstuk. Dat had niet mogen gebeuren.”

Het OP ging begin juli akkoord met de inhoudelijk gewijzigde versie, waarin niet meer gesproken werd over reorganisatie op basis van financiële problemen maar uitsluitend als gevolg van de strategienota. ,,Het college kon niet onderbouwen waarom de inkrimping financieel gezien noodzakelijk was maar kondigde aan later terug te willen komen op het tekort aan geldelijke middelen”, zegt A. Sloot van de AbvaKabo. De bonden vonden dat goed, mits onderbouwd.

Sloot: ,,Wij zien echter niet in waarom de situatie in een later stadium anders zal zijn dan nu. Immers, de begroting en financiële kaderstelling zijn al lang klaar. Daaruit blijkt een tekort van twee ton en niet 2,5 miljoen, waar het schrappen van 24,5 fte op neer zou komen. Als het cvb het nu niet kan onderbouwen, waarom dan later wel?”

Bronneman is toch van mening dat er slechts geld is voor 230 functies, terwijl er 256 zijn. ,,Dat dit de afgelopen jaren niet tot een gat in de begroting heeft geleid, komt doordat het Bureau op zijn reserve heeft geteerd en doordat ik al jaren twintig vacatures aanhoud.” Voor Sloot is het een raadsel waarom er niet in het OP over deze vacatures gesproken is. De beheerder zal voor 15 september zijn reorganisatieplan afronden. Hij moet daarin van het cvb uitzicht bieden op ‘evenwicht tussen formatie-omvang en beschikbare middelen’. (J.O.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.