Education

Zijlstra roept bestuur TU Delft op het matje

Staatssecretaris Zijlstra vraagt de TU Delft om opheldering over beschuldigingen dat haar vastgoedbeheer en aanbestedingsbeleid niet deugen en dat de regels voor bijklussende hoogleraren en bestuursleden onduidelijk zijn.


Aanleiding vormt een artikel in NRC Handelsblad van zaterdag 22 oktober, waarin Delft het verwijt krijgt niet zorgvuldig te zijn omgegaan met overheidsgeld, waaronder het gunnen van opdrachten. In een schriftelijke reactie aan het Hoger Onderwijs Persbureau laat de staatssecretaris weten dat het artikel “een aantal feitelijke onjuistheden lijkt te bevatten”. Beschuldigingen over mogelijke belangenverstrengeling bij het gunnen van enkele opdrachten kloppen volgens de Onderwijsinspectie niet. “Wel concludeert de inspectie dat door tekortkomingen in het inkoopproces de schijn van belangenverstrengeling kon ontstaan.” Delft heeft aangegeven dat zij een verbeterplan heeft opgesteld en – aldus de staatssecretaris –“een eind op weg is met de implementatie daarvan”. 


De beschuldigingen over mogelijk frauduleus vastgoedbeheer, het ontbreken van een integriteitscode en onduidelijkheid over nevenwerkzaamheden kloppen volgens de TU Delft niet. “Om absolute duidelijkheid te krijgen over deze punten wil ik ze toch nader geverifieerd hebben”, schrijft de staatssecretaris. “Daarom heb ik de collegevoorzitter en de voorzitter van de raad van toezicht van de TU Delft op de kortst mogelijke termijn uitgenodigd op het departement om mij hierover opheldering te verschaffen.” 


“Goed dat Zijlstra hier bovenop zit”, zegt kamerlid Jasper van Dijk van de SP. Hij en de andere leden van de vaste kamercommissie voor onderwijs kregen op zaterdagochtend al een mailtje van collegevoorzitter Van den Berg van de TU Delft. “Hij wees ons daarin op het artikel in de NRC waarvan volgens hem weinig deugde. Hij had maar liefst zeven pagina’s nodig om het te corrigeren, dus blijkbaar was er heel wat uit te leggen. Van den Berg zegt dat er altijd wel iets misgaat in een grote dynamische organisatie, maar waarom dan dat supersnelle downplayen van de beschuldigingen? Het versterkt het beeld dat universiteiten en hogescholen steeds meer op grote bedrijven gaan lijken die hun hele PR-machinerie in werking stellen als er een barstje in hun imago ontstaat.”


Van Dijk verwacht dat de staatssecretaris de Kamer op korte termijn zal informeren over het gesprek met de TU Delft en dat daar een debat op zal volgen over onder meer de regels rond vastgoedbeheer en de nevenfuncties van wetenschappers en bestuurders. “Wij vinden het prima dat wetenschappers uit hun ivoren toren komen, maar het geld dat ze daarmee in werktijd verdienen moet dan wel volledig ten goede komen aan de universiteit.” Ook over de aanbesteding van opdrachten moet maximale transparantie zijn. “Ik hoop dat ik nu ook eindelijk antwoord krijg op de vragen die ik de staatssecretaris een half jaar geleden stelde over de Delftse faculteitsdecaan Marco Waas, die zijn vrouw dure opdrachten zou hebben toegespeeld.”


VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas en PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing hebben de staatssecretaris inmiddels vragen gesteld over het NRC-artikel. Ook Jasper van Dijk zal die ondertekenen. Ze willen weten of Zijlstra aanleiding ziet voor nader onderzoek naar de besteding van de 300 miljoen euro belastinggeld die de TU Delft jaarlijks ontvangt. Ook vragen zich af of dat wel bedoeld is voor het voeren van rechtszaken tegen de overheid en voor het betalen van boetes voor te veel verdienende bestuursvoorzitters. Het bevreemdt hun dat het ministerie van OCW geen maatregelen nam toen de accountant de jaarrekeningen van 2007 en 2008 niet goedkeurde.


“Ik vind het verstandig dat de staatssecretaris het NRC-verhaal niet voor zoete koek slikt”, zegt Lucas in een reactie. “De Volkskrant heeft onlangs een prijs gewonnen met haar berichtgeving over de Inholland-affaire. Je moet zeker weten dat je niet te maken hebt met een journalist die ook een ‘Inhollandje’ wil maken. Maar vervolgens vind ik het volkomen terecht dat Zijlstra het Delftse bestuur op korte termijn om tekst en uitleg vraagt. Het gaat hier wel om belastinggeld en daar moet je verantwoording over afleggen. Ik denk dat dit symbolisch is voor een nieuwe verhouding tussen instellingen en overheid. Voor de VVD geldt dat vrijheid verbonden moet zijn met verantwoordelijkheid. In het hoger onderwijs geldt dat helaas nog niet altijd.”

Studenten krijgen ook dit jaar een korting van tien procent op de premie voor de basisverzekering, aldus de website van Zilveren Kruis Achmea. Ze kunnen daarnaast aanvullende verzekeringen afsluiten, waarop ze vijftien procent korting krijgen.
https://secure.zilverenkruis.nl/Formulieren/PremieBerekenen/Step1.aspx

Eigen risico
Iedereen heeft een verplicht eigen risico van 170 euro. Wie bereid is om dat risico tot 670 euro te verhogen, kan de kosten nog drukken tot 75 euro per maand. Details staan op de website van de studenten zorgverzekering.

Andere verzekeraars
De afgelopen jaren maakten ISO en LSVb telkens afspraken met Zilveren Kruis Achmea om korting voor studenten te bedingen. Maar dit is niet de enige studentenverzekering. Ook andere verzekeraars hebben een aanbod voor studenten. Zo krijgen ze bij CZ vijftig condooms cadeau.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.