Education

Zes alternatieven voor numeri fixi. Iets voor Delft?

Nederland staat te springen om hoogopgeleide technici, maar technische universiteiten moeten uit gebrek aan geld en mankracht steeds vaker numeri fixi invoeren.

Idee 4: laat meer studenten 's avonds en online toe op opleidingen. (Foto: Justyna Botor)

De TU Delft heeft de instroom bijvoorbeeld voor vijf opleidingen beperkt. In Forum, het opinieblad van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, geven belangenclubs en werkgevers alternatieven voor fixi.


Delta bracht het nieuws eind januari: de TU moet voor komend studiejaar 1500 aankomende studenten de deur wijzen. (het gaat om gewogen aantallen; in werkelijkheid gaat het om meer studenten, van wie de TU ervan uitgaat dat ze alternatieven achter de hand hebben). En dat terwijl het bedrijfsleven staat te springen om hoogopgeleide technici. Technische universiteiten pleiten steevast om meer geld om de toestroom aan te kunnen, maar feit is dat de rijksbijdrage niet hard genoeg meegroeit met toegenomen studentenaantallen.


Forum, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vroeg werkgevers als ASML en belangenclubs als ondernemersorganisatie FME om alternatieve oplossingen. Eén van die oplossingen (meer geld) buiten beschouwing latend, komen ze met zes ideeën:


  1. Bouw een nieuwe technische universiteit;
  2. Verwijs bij afwijzing door naar een andere universiteit, ook algemene met bètastudies in huis;
  3. Werk als technische universiteiten meer samen, met technische opleidingen in elke regio;
  4. Laat meer studenten ’s avonds en online toe tot opleidingen;
  5. Doe bij ruimtegebrek een beroep op het bedrijfsleven;
  6. HBO als voorwaardig alternatief.


Doet de TU Delft genoeg om fixi te voorkomen? Zijn deze alternatieven iets voor Delft? We horen graag jouw mening. Mail naar onderstaand adres en wij geven je de ruimte.


Lees hier het artikel ‘Numerus fixus technische universiteit is totaal onnodig’ van Forum, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW.


UPDATE: om verwarring over gewogen en ongewogen aanmeldingen te vermijden, en de focus van dit artikel te houden op alternatieven voor numeri fixi, zijn precieze aantallen uit dit artikel gehaald. Voor de getallen verwijzen wij door met de link aan het begin van dit artikel. 

Editor in chief Saskia Bonger

Do you have a question or comment about this article?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.