Education

WTM wil herinrichten

De faculteit WTM gaat voor 1 september een aantal activiteiten afstoten of overhevelen. Vrouwenstudies zal worden opgeheven, Studium Generale, de Wetenschapswinkel en de talencursussen worden elders ondergebracht.

br />
De maatregelen volgen op de jongste clusterplannen van het college en het verschijnen van de contourennota over de fusie met Technische Bestuurskunde. Om de inrichting en de structuur van beide faculteiten alvast op elkaar af te stemmen wil WTM onder meer een aantal niet-wetenschappelijke activiteiten schrappen.

De Wetenschapswinkel zou ondergebracht moeten worden bij het Bedrijven Service Centrum (BSC) en Studium Generale bij het Studenten Service Centrum (SSC). Ook het talenpracticum en de talencursussen komen bij het SSC. Volgens secretaris-beheerder drs. S. de Steenwinkel van WTM is dit in goed overleg besloten. ,,Het talenpracticum en de talencursussen werden in de afgelopen jaren steeds minder goed bezocht”, licht zij toe. ,,Een kosten-baten analyse maakt dan al snel duidelijk wat niet meer kan. Een uitzondering daarop is de cursus Engels; die zal wel bij WTM blijven.”

De sectie vrouwenstudies raakte al eerder dit jaar in opspraak. Het visitatierapport oordeelde vernietigend, maar de stopzetting van de geoormerkte gelden voor de sectie werd toen geblokkeerd door de universiteitsraad. Eind januari wordt in de faculteitsraad besloten over het voorstel tot opheffing van de sectie.

In een discussiestuk van de WTM wordt een samengaan met TB per 1 september overigens ‘volstrekt niet realistisch’ genoemd. In herbezinning op de fusieplannen wil WTM eerst een ‘LAT-relatie’ met TB aangaan. Dat zou ‘één of enkele jaren’ kunnen duren. In die periode moet een gezamenlijk onderwijs- en onderzoeksprogramma worden gestart en gezamenlijke huisvesting worden gevonden.

Volgens de secretaris-beheerder van Technische Bestuurskunde, dr. S.A.G. Peerdeman, blijft het streven wel om te komen tot één samenhangend geheel. ,,Onze taak daarin is vrij eenvoudig”, meent hij. ,,Wij hoeven geen activiteiten af te stoten en ook de organisatiestructuur van TB hoeft bijna niet aangepast te worden.”
(L.d.V.)

De faculteit WTM gaat voor 1 september een aantal activiteiten afstoten of overhevelen. Vrouwenstudies zal worden opgeheven, Studium Generale, de Wetenschapswinkel en de talencursussen worden elders ondergebracht.

De maatregelen volgen op de jongste clusterplannen van het college en het verschijnen van de contourennota over de fusie met Technische Bestuurskunde. Om de inrichting en de structuur van beide faculteiten alvast op elkaar af te stemmen wil WTM onder meer een aantal niet-wetenschappelijke activiteiten schrappen.

De Wetenschapswinkel zou ondergebracht moeten worden bij het Bedrijven Service Centrum (BSC) en Studium Generale bij het Studenten Service Centrum (SSC). Ook het talenpracticum en de talencursussen komen bij het SSC. Volgens secretaris-beheerder drs. S. de Steenwinkel van WTM is dit in goed overleg besloten. ,,Het talenpracticum en de talencursussen werden in de afgelopen jaren steeds minder goed bezocht”, licht zij toe. ,,Een kosten-baten analyse maakt dan al snel duidelijk wat niet meer kan. Een uitzondering daarop is de cursus Engels; die zal wel bij WTM blijven.”

De sectie vrouwenstudies raakte al eerder dit jaar in opspraak. Het visitatierapport oordeelde vernietigend, maar de stopzetting van de geoormerkte gelden voor de sectie werd toen geblokkeerd door de universiteitsraad. Eind januari wordt in de faculteitsraad besloten over het voorstel tot opheffing van de sectie.

In een discussiestuk van de WTM wordt een samengaan met TB per 1 september overigens ‘volstrekt niet realistisch’ genoemd. In herbezinning op de fusieplannen wil WTM eerst een ‘LAT-relatie’ met TB aangaan. Dat zou ‘één of enkele jaren’ kunnen duren. In die periode moet een gezamenlijk onderwijs- en onderzoeksprogramma worden gestart en gezamenlijke huisvesting worden gevonden.

Volgens de secretaris-beheerder van Technische Bestuurskunde, dr. S.A.G. Peerdeman, blijft het streven wel om te komen tot één samenhangend geheel. ,,Onze taak daarin is vrij eenvoudig”, meent hij. ,,Wij hoeven geen activiteiten af te stoten en ook de organisatiestructuur van TB hoeft bijna niet aangepast te worden.”
(L.d.V.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.