Education

Wobben mag, dreigen niet

De Haagse Hogeschool heeft een student teruggefloten. Hij zou een aantal gemeenten min of meer hebben gechanteerd, toen die geld vroegen voor informatie over hun brandveiligheidsbeleid.

De student volgt de duale opleiding integrale veiligheidskunde en is in loondienst bij Huschka Safety Services. In opdracht van dit bedrijf verzamelde hij gegevens over de brandveiligheid bij Nederlandse gemeenten.

Hij deed dit met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (wob). Maar een aantal gemeenten, waaronder Naarden, rekende honderden euro’s voor het werk dat het antwoord op zou leveren. Daarop stuurden de student en de directeur van het bedrijf deze gemeenten een intimiderende brief.

Dat ging te ver, vindt directeur Tim van Tongeren van de Academie voor bestuur, recht en veiligheid van de Haagse Hogeschool. “In de brief aan de gemeente Naarden stelden ze dat het niet beantwoorden van het verzoek betekende dat de handhaving van de brandveiligheid in de gemeente blijkbaar niet goed geregeld was. En dat dit zonder tegeninformatie op een website zou worden gemeld. Toen zijn wij in actie gekomen, te meer omdat hij in de brieven expliciet vermeldde dat hij student van ons was.”

Hij benadrukt dat hij de student niet heeft teruggefloten om de wob-verzoeken die hij in opdracht van zijn bedrijf deed. “Hij kan ook nog steeds afstuderen op het onderwerp brandveiligheid, maar dan alleen met informatie die hij op een fatsoenlijke manier heeft verkregen. Voorwaarde is ook dat hij zijn excuses aanbiedt aan gemeenten die hij de ‘dreigbrief’ heeft gestuurd.”

Bij duale studenten, die een betaalde baan hebben naast hun opleiding, ligt de verantwoordelijkheid van de opleiding volgens Van Tongeren anders dan bij studenten en stagiairs, die geacht worden alles in opdracht van school te doen. “Maar op het moment dat wij als hogeschool genoemd worden in een brief, zijn we partij en moeten we ingrijpen als er dingen gebeuren waar we niet achter staan.”

Volgens de Utrechtse wob-deskundige Roger Vleugels is het in strijd met de wet wanneer gemeenten geld vragen voor wob-onderzoeken. “Sinds de invoering van de wob in 1980 is de beantwoording van een verzoek geen dienst waar een gemeente leges voor kan vragen, maar een plicht. De burger betaalt daar belasting voor en hoeft dus niets bij te betalen.”

De Delftse hoogleraren prof.dr.ir. Jo Coenen en prof.ir. Winy Maas hebben begin deze maand in San Francisco het erelidmaatschap gekregen van het American Institute of Architects (AIA). Coenen is sinds 2004 hoogleraar restauratie aan de faculteit Bouwkunde en voormalig rijksbouwmeester. Hij heeft een eigen architectenbureau, JCCA. Maas is hoogleraar architectuur aan dezelfde faculteit en medeoprichter van architectenbureau MVRDV.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.