Education

Wiskunde-opleiding goed, maar samenhang kan beter

De opleiding technische wiskunde van de TU Delft is goed, net als de andere universitaire wiskundeopleidingen in Nederland. Dat oordeelt de visitatiecommissie wiskunde in haar eindrapport.

Zij waarschuwt voor rampzalige krimp van de personeelsformatie als gevolg van de daling van het aantal wiskunde-studenten.

Als oorzaak van de afnemende studentenaantallen bij wiskunde wijst de commissie op de verkleining van de totale studentenpopulatie. Maar daarnaast vindt zij dat het wiskundeonderwijs op het vwo onvoldoende motiveert en dat het brede publiek een verkeerd beeld van wiskunde heeft.

De wiskundeopleidingen zelf worden over het algemeen positief beoordeeld. De technische wiskundeopleidingen hebben echter een te verbrokkeld studieprogramma. Er zijn te veel kleine studieonderdelen. Prof.dr. C.L. Scheffer, oud-hoogleraar in Delft en voorzitter van de visitatiecommissie, vindt dat deze onderdelen teveel een eigen leven leiden. Hij pleit voor grotere samenhang.

Onderwijsdecaan van Technische Wiskunde en Informatica, prof.dr. H.G. Meijer geeft toe dat het programma een versnipperde indruk wekt. Maar volgens hem is dat nodig om het scala aan vakken voldoende breed te laten zijn.

De Delftse opleiding bevat te weinig fundamentele wiskunde, vindt de commissie. Scheffer noemt dat ‘een defect’. Bij de mondelinge toelichting van de visitatie, een half jaar geleden, wed dit ook als negatief punt genoemd. Toen schoof het faculteitsbestuur van TWI de kritiek opzij, omdat minder fundamentele wiskunde inherent zou zijn aan een technische opleiding. Nu is Meijer voorzichtiger en stelt dat het ‘zeer serieus besproken’ zal worden.

In het conceptrapport stond dat wiskunde in Delft ook te weinig modelbouw bevat. Dit bleek een vergissing te zijn. De Delftse opleiding was met een andere verward.

De commissie pleit ervoor dat alle wiskundeopleidingen een vijfjarige studieduur krijgen. Op dit moment hebben alleen de technische varianten vijf in plaats van vier jaar. Scheffer: ,,De ongelijkheid slaat nergens op. Die is niet te verdedigen.” De commissie oordeelt dat de te korte cursusduur de oorzaak is dat veel studenten half werk leveren en dat de tijd voor reflectie ontbreekt. Scheffer noemt het ‘calculerend studeren’ dat hierdoor ontstaat ‘een striemende vloek’ voor het wiskundeonderwijs. (S.H.)

Steven Hubeek

De opleiding technische wiskunde van de TU Delft is goed, net als de andere universitaire wiskundeopleidingen in Nederland. Dat oordeelt de visitatiecommissie wiskunde in haar eindrapport. Zij waarschuwt voor rampzalige krimp van de personeelsformatie als gevolg van de daling van het aantal wiskunde-studenten.

Als oorzaak van de afnemende studentenaantallen bij wiskunde wijst de commissie op de verkleining van de totale studentenpopulatie. Maar daarnaast vindt zij dat het wiskundeonderwijs op het vwo onvoldoende motiveert en dat het brede publiek een verkeerd beeld van wiskunde heeft.

De wiskundeopleidingen zelf worden over het algemeen positief beoordeeld. De technische wiskundeopleidingen hebben echter een te verbrokkeld studieprogramma. Er zijn te veel kleine studieonderdelen. Prof.dr. C.L. Scheffer, oud-hoogleraar in Delft en voorzitter van de visitatiecommissie, vindt dat deze onderdelen teveel een eigen leven leiden. Hij pleit voor grotere samenhang.

Onderwijsdecaan van Technische Wiskunde en Informatica, prof.dr. H.G. Meijer geeft toe dat het programma een versnipperde indruk wekt. Maar volgens hem is dat nodig om het scala aan vakken voldoende breed te laten zijn.

De Delftse opleiding bevat te weinig fundamentele wiskunde, vindt de commissie. Scheffer noemt dat ‘een defect’. Bij de mondelinge toelichting van de visitatie, een half jaar geleden, wed dit ook als negatief punt genoemd. Toen schoof het faculteitsbestuur van TWI de kritiek opzij, omdat minder fundamentele wiskunde inherent zou zijn aan een technische opleiding. Nu is Meijer voorzichtiger en stelt dat het ‘zeer serieus besproken’ zal worden.

In het conceptrapport stond dat wiskunde in Delft ook te weinig modelbouw bevat. Dit bleek een vergissing te zijn. De Delftse opleiding was met een andere verward.

De commissie pleit ervoor dat alle wiskundeopleidingen een vijfjarige studieduur krijgen. Op dit moment hebben alleen de technische varianten vijf in plaats van vier jaar. Scheffer: ,,De ongelijkheid slaat nergens op. Die is niet te verdedigen.” De commissie oordeelt dat de te korte cursusduur de oorzaak is dat veel studenten half werk leveren en dat de tijd voor reflectie ontbreekt. Scheffer noemt het ‘calculerend studeren’ dat hierdoor ontstaat ‘een striemende vloek’ voor het wiskundeonderwijs. (S.H.)

Steven Hubeek

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.