Campus

Werven via het web

Wetenschappelijk talent trekken met een website. De TU Delft vernieuwt haar wervingsbeleid en geeft het een flinke financiële impuls.Het Ajax-model in de wetenschap.

,,Een voetbalclub als Ajax haalt talent van over de hele wereld. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen”, zegt prof.ir. Cor van Kruijsdijk. Samen met de staf van het college van bestuur en P&O-medewerkers van de faculteit CiTG werkt de hoogleraar petroleumwinning aan een programma voor de werving van veelbelovende wetenschappers. Het college van bestuur trekt er twee miljoen voor uit.

Kern van het project is de vorming van een virtuele wetenschappelijke gemeenschap. Onder de naam ‘geo-connect.net; matching people and resources in science and technology‘ is een website gestart, waar wetenschappers elkaar kunnen treffen.

De invulling van de site moet nog gestalte krijgen, de ‘pilot-fase’ is nog niet ingegaan. Ideeën zijn er voldoende, verzekert Van Kruijsdijk. De TU zou wetenschappers wereldwijd aan ‘resources‘ moeten helpen. Via de site moet het lid van Geo-connect gratis de TU-bieb in kunnen komen om publicaties te downloaden of aan te vragen. Ook moet het lid een aanvraag voor een onderzoek aan de TU kunnen doen. Te zijner tijd kunnen TU-vacatures op de site verschijnen.

,,We moeten snel met de werving van talent beginnen”, licht Van Kruijsdijk toe. ,,Als decaan van Aardwetenschappen merkte ik al dat leerstoelen hier lang leeg blijven. Of de juiste mensen zijn er niet, of we zoeken niet goed genoeg. En over vijf jaar gaat hier de helft van de senior staff met pensioen. Dat biedt de kans om de staf te verjongen, maar het is tegelijk een groot risico – als je te weinig kandidaten hebt.”


1 Illustratie: Victor Lemstra

,,We mikken daarom op de groep tussen 25 en 35 jaar. Die onttrekt zich aan onze waarneming. Boven die leeftijd hebben ze wel een naam, als ze goed zijn. Maar dan is het lastiger ze naar Delft te halen. Jonge mensen zijn doorgaans het meest productief en inventief. Nobelprijzen worden vaak uitgereikt voor werk dat mensen tussen hun vijfentwintigste en vijfendertigste doen.”
Mutanten

Oorspronkelijk komt het idee voor het project bij het emancipatie-platform vandaan. Met name de groep waaruit hoogleraren worden gerekruteerd is erg homogeen, zo luidde de klacht. Het wetenschappelijk personeel moet pluriformer worden. ,,Diversiteit en creativiteit hangen vaak samen,” aldus Van Kruijsdijk. ,,Het is goed om vreemde mensen bij elkaar te zetten. De evolutie werkt ook met mutanten.”

De grote vraag blijft of het internationale toptalent zich straks daadwerkelijk bij Geo-connect aanmeldt en dan vervolgens door de TU ingelijfd kan worden. ,,Het internet is nog niet gebruikt als scoutingsinstrument”, geeft Van Kruijsdijk toe. ,,Dus we nemen een bepaald risico. Er zijn alvirtuele wetenschappelijke gemeenschappen die goed functioneren zoals ‘Carp-Connect‘ en ‘Earthworks‘. De behoefte aan onze gemeenschap is er natuurlijk nog niet, die moeten we creëren.”

In de ‘pilot’-fase beperkt het project zich tot de aardwetenschappelijke wereld. Ook de faculteit TNW heeft bij monde van decaan Luyben al belangstelling getoond om snel bij het project aan te sluiten. De technische staf van het project, een webconsultant van bureau Twijnstra en Gudde en een TU-management trainee, werkt hard om de site voor de ‘pilot’ klaar te stomen.

Maar voorlopig is het wachten nog even op een projectleider. Van Kruijsdijk: ,,We zoeken al een half jaar naar een geschikte kandidaat. Nu gaat te veel van mijn tijd in het project zitten.”

Wetenschappelijk talent trekken met een website. De TU Delft vernieuwt haar wervingsbeleid en geeft het een flinke financiële impuls.

Het Ajax-model in de wetenschap. ,,Een voetbalclub als Ajax haalt talent van over de hele wereld. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen”, zegt prof.ir. Cor van Kruijsdijk. Samen met de staf van het college van bestuur en P&O-medewerkers van de faculteit CiTG werkt de hoogleraar petroleumwinning aan een programma voor de werving van veelbelovende wetenschappers. Het college van bestuur trekt er twee miljoen voor uit.

Kern van het project is de vorming van een virtuele wetenschappelijke gemeenschap. Onder de naam ‘geo-connect.net; matching people and resources in science and technology‘ is een website gestart, waar wetenschappers elkaar kunnen treffen.

De invulling van de site moet nog gestalte krijgen, de ‘pilot-fase’ is nog niet ingegaan. Ideeën zijn er voldoende, verzekert Van Kruijsdijk. De TU zou wetenschappers wereldwijd aan ‘resources‘ moeten helpen. Via de site moet het lid van Geo-connect gratis de TU-bieb in kunnen komen om publicaties te downloaden of aan te vragen. Ook moet het lid een aanvraag voor een onderzoek aan de TU kunnen doen. Te zijner tijd kunnen TU-vacatures op de site verschijnen.

,,We moeten snel met de werving van talent beginnen”, licht Van Kruijsdijk toe. ,,Als decaan van Aardwetenschappen merkte ik al dat leerstoelen hier lang leeg blijven. Of de juiste mensen zijn er niet, of we zoeken niet goed genoeg. En over vijf jaar gaat hier de helft van de senior staff met pensioen. Dat biedt de kans om de staf te verjongen, maar het is tegelijk een groot risico – als je te weinig kandidaten hebt.”


1 Illustratie: Victor Lemstra

,,We mikken daarom op de groep tussen 25 en 35 jaar. Die onttrekt zich aan onze waarneming. Boven die leeftijd hebben ze wel een naam, als ze goed zijn. Maar dan is het lastiger ze naar Delft te halen. Jonge mensen zijn doorgaans het meest productief en inventief. Nobelprijzen worden vaak uitgereikt voor werk dat mensen tussen hun vijfentwintigste en vijfendertigste doen.”
Mutanten

Oorspronkelijk komt het idee voor het project bij het emancipatie-platform vandaan. Met name de groep waaruit hoogleraren worden gerekruteerd is erg homogeen, zo luidde de klacht. Het wetenschappelijk personeel moet pluriformer worden. ,,Diversiteit en creativiteit hangen vaak samen,” aldus Van Kruijsdijk. ,,Het is goed om vreemde mensen bij elkaar te zetten. De evolutie werkt ook met mutanten.”

De grote vraag blijft of het internationale toptalent zich straks daadwerkelijk bij Geo-connect aanmeldt en dan vervolgens door de TU ingelijfd kan worden. ,,Het internet is nog niet gebruikt als scoutingsinstrument”, geeft Van Kruijsdijk toe. ,,Dus we nemen een bepaald risico. Er zijn alvirtuele wetenschappelijke gemeenschappen die goed functioneren zoals ‘Carp-Connect‘ en ‘Earthworks‘. De behoefte aan onze gemeenschap is er natuurlijk nog niet, die moeten we creëren.”

In de ‘pilot’-fase beperkt het project zich tot de aardwetenschappelijke wereld. Ook de faculteit TNW heeft bij monde van decaan Luyben al belangstelling getoond om snel bij het project aan te sluiten. De technische staf van het project, een webconsultant van bureau Twijnstra en Gudde en een TU-management trainee, werkt hard om de site voor de ‘pilot’ klaar te stomen.

Maar voorlopig is het wachten nog even op een projectleider. Van Kruijsdijk: ,,We zoeken al een half jaar naar een geschikte kandidaat. Nu gaat te veel van mijn tijd in het project zitten.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.