Education

VSSD daagt TU voor rechter om studieplanning

De VSSD heeft een kort geding aangespannen tegen de TU om de verplichte studieplanning bij Civiele Techniek van tafel te krijgen.

De VSSD spant het geding aan samen met vijf studenten. Volgens hen is de verplichte bindende studieplanning in strijd met de Wet voor het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Die stelt dat iedere student het recht heeft om zonder enige beperking tentamens af te leggen. In 1978 bepaalde de rechter dat inperking van dit recht strijdig is met de wet, ,,in ieder geval indien een dergelijke beperking een belemmering van de studievoortgang mee kan brengen.”

De verplichte planning is bedoeld om de studievoortgang te vergroten, maar volgens de VSSD werkt de regeling vertraging in de hand, omdat studenten lopende het studiejaar hun planning nauwelijks kunnen aanpassen. De verplichte jaarplanning omvat 40 tot 44 studiepunten, zodat het inhalen van achterstanden ook niet tot de mogelijkheden behoort.

Rector Wakker zegt in een eerste reactie zich overvallen te voelen door de actie van de VSSD: ,,Ik vind het zorgelijk dat we op een universiteit zo met elkaar omgaan.” De VSSD zegt echter al eerder aangegeven te hebben de mogelijkheid van een rechtszaak te onderzoeken. De beslissing om door te zetten viel pas vorige week.

Wakker praat volgende week met de faculteit CiTG om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Hij benadrukt dat de planning bedoeld is om studenten te helpen. ,,Op andere faculteiten bestaan mentorsystemen om studenten te begeleiden bij het maken van planningen. Die hebben alleen geen bindend karakter”, zegt VSSD-voorzitter Gerben Passier. Een werkgroep van de VSSD is momenteel bezig met een eigen alternatief uit te werken.

De VSSD spant het geding aan samen met vijf studenten. Volgens hen is de verplichte bindende studieplanning in strijd met de Wet voor het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Die stelt dat iedere student het recht heeft om zonder enige beperking tentamens af te leggen. In 1978 bepaalde de rechter dat inperking van dit recht strijdig is met de wet, ,,in ieder geval indien een dergelijke beperking een belemmering van de studievoortgang mee kan brengen.”

De verplichte planning is bedoeld om de studievoortgang te vergroten, maar volgens de VSSD werkt de regeling vertraging in de hand, omdat studenten lopende het studiejaar hun planning nauwelijks kunnen aanpassen. De verplichte jaarplanning omvat 40 tot 44 studiepunten, zodat het inhalen van achterstanden ook niet tot de mogelijkheden behoort.

Rector Wakker zegt in een eerste reactie zich overvallen te voelen door de actie van de VSSD: ,,Ik vind het zorgelijk dat we op een universiteit zo met elkaar omgaan.” De VSSD zegt echter al eerder aangegeven te hebben de mogelijkheid van een rechtszaak te onderzoeken. De beslissing om door te zetten viel pas vorige week.

Wakker praat volgende week met de faculteit CiTG om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Hij benadrukt dat de planning bedoeld is om studenten te helpen. ,,Op andere faculteiten bestaan mentorsystemen om studenten te begeleiden bij het maken van planningen. Die hebben alleen geen bindend karakter”, zegt VSSD-voorzitter Gerben Passier. Een werkgroep van de VSSD is momenteel bezig met een eigen alternatief uit te werken.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.