Education

‘Voorlichting overheidsmaatregelen schiet tekort’

Studenten worden slecht voorgelicht over nieuwe en op stapel staande ingrijpende maatregelen. Staatssecretaris Zijlstra ontloopt zijn verantwoordelijkheid, vinden de drie grote studentenorganisaties. Ze zijn zelf met een voorlichtingscampagne begonnen.


“Nalatig”, noemt Pascal ten Have van de Landelijke Studenten Vakbond het optreden van de staatssecretaris. Studenten worden onder steeds hogere financiële druk gezet, maar daarover slecht geïnformeerd, vindt hij.


“Er worden in korte tijd heel veel maatregelen ingevoerd, zoals de langstudeerboete. Ook de harde knip tussen bachelor en master waarover jaren is gepraat, gaat komend studiejaar in.” De informatievoorziening naar studenten daarover schiet tekort.Dus doen het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Kamer van Verenigingen en de LSVb het zelf maar, zeggen ze. Per thema – studiefinanciering, harde knip, langstudeerboete, tweede studie – hebben ze een overzicht gemaakt van de huidige regels en de veranderingen die Zijlstra zo snel mogelijk wil doorvoeren. Deze ‘factsheets’ zijn te vinden via de sites van LSVb, LKvV en ISO.Op de website van het ministerie van Onderwijs werd vandaag een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs gepubliceerd die in oktober naar studenten is verstuurd. In die brief zouden ze “uitgebreid geïnformeerd” zijn over de op stapel staande maatregelen. Volgens Ten Have valt dat wel mee. “Het zijn korte algemene verhaaltjes. Dan weet je nog steeds niets over je eigen situatie.”De brief van DUO verwijst studenten door naar de website waarop onder meer aandacht besteed wordt aan de overheidsplannen met de studiefinanciering. Maar ook daar is te weinig en te vage informatie te vinden, zegt Ten Have.


“Studenten willen duidelijkheid. Ze willen weten wat de combinatie van allerlei maatregelen voor hun eigen situatie gaat betekenen. Bij DUO moeten ze alles zelf bij elkaar zien te schrapen en worden ze soms nog doorverwezen naar weer andere sites. Dat schiet niet op. De overheid zou gewoon één duidelijk site moeten bouwen.”De studentenorganisaties hebben hun lokale verenigingen ingeschakeld om de informatie onder de aandacht van studenten te brengen. Elke afdeling kan daarbij focussen op de voor haar achterban meest belangwekkende maatregelen. “De VSSD in Delft legt bijvoorbeeld de nadruk op de gevolgen voor studenten die een tweejarige master volgen omdat veel bètastudies zulke masters aanbieden.”

Ruim acht procent van de studenten heeft last van een functiebeperking of chronische ziekte die deelname aan het hoger onderwijs bemoeilijkt. Het gaat om studenten met dyslexie, psychische problemen of fysieke kwalen. Er zal zeker iets gaan veranderen aan de omgang met zulke studenten, meent staatssecretaris Halbe Zijlstra.

Meewegen
Hij verwacht dat omdat bij de kwaliteitskeuring van opleidingen in het hoger onderwijs, de accreditatie, het gehandicaptenbeleid vanaf volgend jaar wordt meegewogen. Zijlstra vertrouwt erop dat dit nieuwe accreditatiestelsel het beleid voor studenten met een functiebeperking zal verbeteren, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Zijn eigen partij, de VVD, was tegen het voorstel om gehandicaptenbeleid in het accreditatiekader op te nemen. Dat kader moest niet overladen worden, vonden de liberalen. Maar de VVD zat nog in de oppositie toen hierover werd gestemd. Zijlstra is niet van plan om er alsnog iets aan te veranderen en lijkt zelfs blij dat het er toch in staat.

Meerjarenafspraken
Volgend jaar maakt de staatssecretaris de gebruikelijke meerjarenafspraken met de universiteiten en hogescholen waarbij hij ook het gehandicaptenbeleid wil betrekken. In 2011 wil hij voor hen een conferentie organiseren om de deskundigheid te bevorderen. “Daarin kan bijvoorbeeld nieuw onderzoeksmateriaal aan de orde komen.”

Kenniscentrum
De commissie Maatstaf, die het gehandicaptenbeleid in het hoger onderwijs dit voorjaar tegen het licht hield, vindt dat Nederland een landelijk kennis- en expertisecentrum moet hebben. Zijlstra kan zich daarin vinden en wil laten onderzoeken of de stichting Handicap + studie deze functie kan vervullen en wat dan de verbeterpunten zijn.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.