Education

Vlaams protest tegen publicatiedruk

‘Wetenschappelijke publicaties zijn een doel op zich geworden.’ Een groep van 150 Vlaamse academici hekelt het rendementsdenken in het hoger onderwijs.


Tien jonge onderzoekers schreven een open brief die inmiddels door zo’n 2.200 collega’s is ondertekend. De opdracht van universiteiten en hogescholen is volgens hen verengd tot het produceren van zo veel mogelijk publicaties.


Instellingen die meer publiceren krijgen van de Vlaamse overheid een groter deel van de financiële koek. Dat leidt in de ogen van de actievoerders tot een obsessie met kwantiteit en dat staat de kerntaken van de universiteit in de weg. Behalve de kwaliteit van het onderzoek zou ook het onderwijs onder druk staan.


De ondertekenaars vragen de Vlaamse overheid om het aantal publicaties minder zwaar te laten wegen bij de financiering. Verder vragen ze aandacht voor de “moordende concurrentiedruk” waaronder jonge onderzoekers gebukt gaan. Zij dreigen “overgespecialiseerde publicatieproducenten” te worden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.