Education

Verplichte studieplanning is een ‘uitgestoken hand’

,,Het is het soort plannen waarin je niet helemaal vrij bent”, aldus prof.dr.ir. R. de Borst over de omstreden verplichte studieplanning bij Civiele Techniek.

br />
Volgens Borst, voorzitter van de examencommissie, verschilt de verplichte studieplanning niet van andere manieren van plannen. Dat civiel-studenten evenwel niet tevreden zijn met de regeling, beaamde hij gisteren tegenover de ongeveer tachtig aanwezigen die waren afgekomen op de ‘lunchdiscussie’.

,,Met de verplichte planning verdwijnt de essentie van de universiteit: academische vrijheid, datgene dat het doet verschillen van een school”, stelt Edo Oostebrink, drijvende kracht achter de discussie-tafel. ,,Maar academische vrijheid is geen planningsvrijheid”, pareert Borst. En studenten mogen, gemotiveerd, meer of minder studiepunten halen van de examencommissie. Borst: ,,Ik kan geen slimmere methode noemen voor rendementsverbetering”. En met hem niemand in de zaal.

De discussie gaat vervolgens over de uitwerking van de regeling. Studentengeluiden uit de zaal: ,,In januari heb ik zestien studiepunten gehaald, dat had onder deze regeling niet gekund.”,,Ik plande elf studiepunten per kwartaal in om verloren tijd weer in te halen, maar de commissie keurde het af.” Een te hoog aantal studiepunten per tijdseenheid wordt niet toegestaan, hoewel de studenten altijd een verzoek tot uitzondering kunnen indienen. ,,Maar als ik dat verzoek indien, moet ik zeker een maand op antwoord wachten. Welk vak moet ik in de tussentijd dan volgen?”, vraagt iemand uit de zaal.

,,Dit systeem is niet de allerbeste oplossing, maar zolang er niets beters is blijf ik achter dit systeem staan”, stelt Borst, gesteund door de aanwezige decaan. ,,En in goede academische traditie kunnen alternatieve plannen natuurlijk besproken worden.” Veel aanwezigen brengen problemen naar voren, maar volgens Borst gaat het hier om individuele gevallen. Hij vindt evenwel dat mensen daaruit geen algemeen oordeel kunnen vellen, want het ontbreekt hen aan het totale beeld.

Volgens de decaan en Borst is het systeem een uitgestoken hand naar de student; ,,een zetje in de goede richting”. ,,Het is ook de taak van de examencommissie om de student tegen zichzelf te beschermen.” De grote groep mensen die nominaal lopen, hebben er geen last van maar de achterblijvers worden er door gestimuleerd, meent Borst.

Borst zou het systeem niet willen uitbreiden naar de hogere jaren. ,,Dan zouden studenten na hun studie in het gat vallen en dat willen we niet.” De vraag of het ‘op je bek gaan’ nu niet wordt verschoven van de eerste jare naar de latere, wordt niet gesteld.

,,Het is het soort plannen waarin je niet helemaal vrij bent”, aldus prof.dr.ir. R. de Borst over de omstreden verplichte studieplanning bij Civiele Techniek.

Volgens Borst, voorzitter van de examencommissie, verschilt de verplichte studieplanning niet van andere manieren van plannen. Dat civiel-studenten evenwel niet tevreden zijn met de regeling, beaamde hij gisteren tegenover de ongeveer tachtig aanwezigen die waren afgekomen op de ‘lunchdiscussie’.

,,Met de verplichte planning verdwijnt de essentie van de universiteit: academische vrijheid, datgene dat het doet verschillen van een school”, stelt Edo Oostebrink, drijvende kracht achter de discussie-tafel. ,,Maar academische vrijheid is geen planningsvrijheid”, pareert Borst. En studenten mogen, gemotiveerd, meer of minder studiepunten halen van de examencommissie. Borst: ,,Ik kan geen slimmere methode noemen voor rendementsverbetering”. En met hem niemand in de zaal.

De discussie gaat vervolgens over de uitwerking van de regeling. Studentengeluiden uit de zaal: ,,In januari heb ik zestien studiepunten gehaald, dat had onder deze regeling niet gekund.”,,Ik plande elf studiepunten per kwartaal in om verloren tijd weer in te halen, maar de commissie keurde het af.” Een te hoog aantal studiepunten per tijdseenheid wordt niet toegestaan, hoewel de studenten altijd een verzoek tot uitzondering kunnen indienen. ,,Maar als ik dat verzoek indien, moet ik zeker een maand op antwoord wachten. Welk vak moet ik in de tussentijd dan volgen?”, vraagt iemand uit de zaal.

,,Dit systeem is niet de allerbeste oplossing, maar zolang er niets beters is blijf ik achter dit systeem staan”, stelt Borst, gesteund door de aanwezige decaan. ,,En in goede academische traditie kunnen alternatieve plannen natuurlijk besproken worden.” Veel aanwezigen brengen problemen naar voren, maar volgens Borst gaat het hier om individuele gevallen. Hij vindt evenwel dat mensen daaruit geen algemeen oordeel kunnen vellen, want het ontbreekt hen aan het totale beeld.

Volgens de decaan en Borst is het systeem een uitgestoken hand naar de student; ,,een zetje in de goede richting”. ,,Het is ook de taak van de examencommissie om de student tegen zichzelf te beschermen.” De grote groep mensen die nominaal lopen, hebben er geen last van maar de achterblijvers worden er door gestimuleerd, meent Borst.

Borst zou het systeem niet willen uitbreiden naar de hogere jaren. ,,Dan zouden studenten na hun studie in het gat vallen en dat willen we niet.” De vraag of het ‘op je bek gaan’ nu niet wordt verschoven van de eerste jare naar de latere, wordt niet gesteld.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.