Education

Vakbond bekritiseert uitvoering R&O-cyclus

Vakbond Abvakabo/FNV wil dat het college van bestuur van de TU Delft snel de resultaat- en ontwikkelingscyclus verbetert. De R&O-cyclus, ingevoerd om de ontwikkeling van TU-medewerkers te sturen en te begeleiden, blijkt slecht te worden uitgevoerd.

Dat komt naar voren uit een enquète onder de leden van de vakbond, die is gehouden in oktober 2004 en die Abvakabo/FNV onlangs openbaar heeft gemaakt. Van de 870 leden kreeg de vakbond 87 compleet ingevulde vragenlijsten terug, wat volgens haar een goed beeld van de situatie oplevert.

De vakbond schrijft in een brief aan het college dat ‘de O van ontwikkeling’ ‘een bedroevend resultaat’ laat zien. Bijna alle medewerkers die de enquète invulden blijken wel elk jaar een R&O-gesprek te hebben, maar bijna 37 procent zegt geen jaarlijks voortgangsgesprek te hebben.

Vijftig procent zegt dat er met de leidinggevende geen afspraken zijn gemaakt over persoonlijke ontwikkeling, zeventig procent heeft ook geen afspraken over de loopbaanontwikkeling, 53 procent zegt geen steun van de leidinggevende te krijgen om wel gemaakte ontwikkelingsafspraken te realiseren.

Verder valt het de vakbond op dat de R&O-gesprekken lang niet altijd tweezijdig en gelijkwaardig zijn. Bijna de helft van de ondervraagden zegt geen gelegenheid te krijgen feedback te geven op het functioneren van de eigen leidinggevende.

‘Dramatisch’ noemt Abvakabo/FNV het ‘dat 35 van de 87 mensen zeggen zich niet verder te kunnen ontwikkelen in hun huidige functie. Terwijl velen dat wel willen’.

Abvakabo/FNV wil dat het college van bestuur een plan van aanpak opstelt om de R&O-cyclus, ‘een op papier mooie regeling’, beter te laten verlopen. “In het bijzonder gaat het om verbetering in opleiding en training van leidinggevenden, het houden van voortgangsgesprekken, het bevorderen van tweezijdigheid in deze gesprekken, alsmede het toepassen van het Smart-principe bij te maken jaarafspraken.” Smart staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar en in tijd begrensd.

Het college van bestuur wil de enquête-uitkomsten eerst bestuderen voor het reageert. (SB)

Dat komt naar voren uit een enquète onder de leden van de vakbond, die is gehouden in oktober 2004 en die Abvakabo/FNV onlangs openbaar heeft gemaakt. Van de 870 leden kreeg de vakbond 87 compleet ingevulde vragenlijsten terug, wat volgens haar een goed beeld van de situatie oplevert.

De vakbond schrijft in een brief aan het college dat ‘de O van ontwikkeling’ ‘een bedroevend resultaat’ laat zien. Bijna alle medewerkers die de enquète invulden blijken wel elk jaar een R&O-gesprek te hebben, maar bijna 37 procent zegt geen jaarlijks voortgangsgesprek te hebben.

Vijftig procent zegt dat er met de leidinggevende geen afspraken zijn gemaakt over persoonlijke ontwikkeling, zeventig procent heeft ook geen afspraken over de loopbaanontwikkeling, 53 procent zegt geen steun van de leidinggevende te krijgen om wel gemaakte ontwikkelingsafspraken te realiseren.

Verder valt het de vakbond op dat de R&O-gesprekken lang niet altijd tweezijdig en gelijkwaardig zijn. Bijna de helft van de ondervraagden zegt geen gelegenheid te krijgen feedback te geven op het functioneren van de eigen leidinggevende.

‘Dramatisch’ noemt Abvakabo/FNV het ‘dat 35 van de 87 mensen zeggen zich niet verder te kunnen ontwikkelen in hun huidige functie. Terwijl velen dat wel willen’.

Abvakabo/FNV wil dat het college van bestuur een plan van aanpak opstelt om de R&O-cyclus, ‘een op papier mooie regeling’, beter te laten verlopen. “In het bijzonder gaat het om verbetering in opleiding en training van leidinggevenden, het houden van voortgangsgesprekken, het bevorderen van tweezijdigheid in deze gesprekken, alsmede het toepassen van het Smart-principe bij te maken jaarafspraken.” Smart staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar en in tijd begrensd.

Het college van bestuur wil de enquête-uitkomsten eerst bestuderen voor het reageert. (SB)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.