Education

UvA claimt schade bezetting bij verzekering

De Universiteit van Amsterdam zal de kosten van de bezettingen van haar gebouwen niet verhalen op de actievoerders. Het bestuur gaat er vanuit dat de verzekering de schade betaalt.

De UvA geeft geen gehoor aan een motie die gisteren werd aangenomen in de Tweede Kamer. Die riep minister Bussemaker op om met de UvA in gesprek te gaan en de geleden schade van naar schatting 500 duizend euro “maximaal te verhalen op de bezetters”.

Het college van bestuur ontkent dat de schade ten koste zal gaan van het onderwijsbudget en dat deze zal worden afgewenteld op de belastingbetaler. Het wijst erop dat de UvA een uitgebreide gevarenverzekering heeft en dat “de gehele schadelast ten gevolge van de bezetting van het Maagdenhuis en Bungehuis” bij de verzekeraar zal worden geclaimd.

Verder acht het CvB het “vrijwel uitgesloten dat leden van onze academische gemeenschap betrokken zijn geweest bij vernielingen tijdens de bezetting”. Pogingen om de veroorzakers van de schade te achterhalen en de kosten op hen te verhalen zouden bovendien duur en weinig kansrijk zijn.

Bij zo’n onderzoek zouden ook de vele vreedzame deelnemers aan de acties moeten worden betrokken. “Dat is contrair aan het proces waarin de academische gemeenschap vrij in debat is over vernieuwingen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.