Education

Universiteiten klagen over uitkeringsinstantie

Het is een chaos bij de uitbetaling van wachtgelden aan voormalig onderwijspersoneel. De sinds 1 januari zelfstandige uitkeringsinstantie USZO maakt veel fouten bij de vaststelling van uitkeringen.

Volgens de universiteiten kost dat hen inmiddels miljoenen guldens. Ze eisen schadeloosstelling van minister Ritzen. Ook in het hbo lijkt de kwestie nu actueel te worden.

Er zijn al langer klachten over de uitvoering van wachtgeld- en pensioenregelingen in het onderwijs. Velen krijgen pas na veel gehaspel de juiste uitkering. Maar door fouten en gebrekkige controle worden er ook miljoenen teveel betaald. De universiteiten – en sinds kort ook de hogescholen – draaien daarbij voor hun deel van de kosten op.

De Algemene Rekenkamer maakt intussen al sinds 1994 bezwaar tegen het slechte beheer van uitkeringen door de overheidsdiensten UO en DUO. De ministers Ritzen en Dijkstal zegden verbeteringen toe, maar uit een nieuw rapport van de Rekenkamer blijkt dat er vorig jaar niets terecht is gekomen van die verbetering. Zowel DUO (ambtenaren en universiteiten) als UO (overig onderwijs) maakten weer veel fouten bij de vaststelling van uitkeringen. Meer nog dan in eerdere jaren.

Tot verbazing van de rapporteurs liet DUO in 1995 zelfs op aanzienlijke schaal na om van oud-werknemers een opgave van neveninkomsten te vragen. Alleen dat al staat gelijk met het weggeven van miljoenen guldens. Ook staakte deze instantie grotendeels de controle van fouten uit voorgaande jaren.

Uit deze wanorde is op 1 januari de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs of USZO gevormd. De Rekenkamer maakt zich ernstige zorgen over het functioneren van dit zelfstandige orgaan. USZO zit met een chaotische administratie en falende verbeteringsplannen. En de steeds veranderende wetgeving van dit kabinet kan men niet bijhouden.

De universiteiten en hogescholen zitten intussen met de brokken. De universiteiten, die sinds enkele jaren hun eigen wachtgelden moeten betalen, hebben er al meermalen over geklaagd. Eind juni heeft VSNU-voorzitter prof.drs. M.H. Meijerink voor de tweede keer minister Ritzen opgeroepen om maatregelen te nemen en in elk geval de geleden schade te vergoeden. Volgens hem gaat het inmiddels om miljoenen guldens. Ook de Rekenkamer noemt zulke bedragen. Minister Ritzen heeft nu binnenkort een gesprek aangekondigd. (HOP/F.S.)

Het is een chaos bij de uitbetaling van wachtgelden aan voormalig onderwijspersoneel. De sinds 1 januari zelfstandige uitkeringsinstantie USZO maakt veel fouten bij de vaststelling van uitkeringen. Volgens de universiteiten kost dat hen inmiddels miljoenen guldens. Ze eisen schadeloosstelling van minister Ritzen. Ook in het hbo lijkt de kwestie nu actueel te worden.

Er zijn al langer klachten over de uitvoering van wachtgeld- en pensioenregelingen in het onderwijs. Velen krijgen pas na veel gehaspel de juiste uitkering. Maar door fouten en gebrekkige controle worden er ook miljoenen teveel betaald. De universiteiten – en sinds kort ook de hogescholen – draaien daarbij voor hun deel van de kosten op.

De Algemene Rekenkamer maakt intussen al sinds 1994 bezwaar tegen het slechte beheer van uitkeringen door de overheidsdiensten UO en DUO. De ministers Ritzen en Dijkstal zegden verbeteringen toe, maar uit een nieuw rapport van de Rekenkamer blijkt dat er vorig jaar niets terecht is gekomen van die verbetering. Zowel DUO (ambtenaren en universiteiten) als UO (overig onderwijs) maakten weer veel fouten bij de vaststelling van uitkeringen. Meer nog dan in eerdere jaren.

Tot verbazing van de rapporteurs liet DUO in 1995 zelfs op aanzienlijke schaal na om van oud-werknemers een opgave van neveninkomsten te vragen. Alleen dat al staat gelijk met het weggeven van miljoenen guldens. Ook staakte deze instantie grotendeels de controle van fouten uit voorgaande jaren.

Uit deze wanorde is op 1 januari de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs of USZO gevormd. De Rekenkamer maakt zich ernstige zorgen over het functioneren van dit zelfstandige orgaan. USZO zit met een chaotische administratie en falende verbeteringsplannen. En de steeds veranderende wetgeving van dit kabinet kan men niet bijhouden.

De universiteiten en hogescholen zitten intussen met de brokken. De universiteiten, die sinds enkele jaren hun eigen wachtgelden moeten betalen, hebben er al meermalen over geklaagd. Eind juni heeft VSNU-voorzitter prof.drs. M.H. Meijerink voor de tweede keer minister Ritzen opgeroepen om maatregelen te nemen en in elk geval de geleden schade te vergoeden. Volgens hem gaat het inmiddels om miljoenen guldens. Ook de Rekenkamer noemt zulke bedragen. Minister Ritzen heeft nu binnenkort een gesprek aangekondigd. (HOP/F.S.)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.