Education

U-raad kandidaat ir. Pieter van den Broek

functie: universitair hoofddocent vliegeigenschappen bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniekleeftijd: 55 jaarplaats: nummer 1 op de wp-lijst voor TH AkkoordBij Lucht- en Ruimtevaart heeft iemand op de pamfletten met kandidaten voor TH Akkoord, op elk exemplaar de mensen van L&R aangestreept met een gele stift.

‘Wp-lijstaanvoerder’ Van den Broek is direct na zijn afstuderen bij de faculteit in dienst getreden. ,,Toen ik hier begon, in 1965, had je nog de – wat toen heette – gewone hoogleraren. Die regelden de zaken. Die zonderden zich af en kwamen soms naar buiten met besluiten waarvan je je afvroeg hoe ze dàt nu weer bekokstoofd hadden. Wij vonden het toen een goede zaak dat de deuren opengingen en het bestuur gedemocratiseerd werd.”

,,En ik vind nog steeds dat het dagelijks bestuur, het cvb, op de vingers gekeken moet worden. Dan zijn ze zorgvuldiger. Binnen TH Akkoord discussiëren we ook wel over de bestuursstructuur en of het misschien anders moet, of kleiner. Maar voor belangrijke onderwerpen, iets als de strategienota, is het goed dat je dertig leden hebt (het huidige aantal, red.). De buiten-universitaire leden zijn natuurlijk nuttig. Je kunt je wel afvragen of het principieel zinnig is of studenten overal over meepraten. Als je het mij vraagt, niet. Wel over onderwijs; financiën en planning al wat minder, en personeelszaken, nou daar mogen ze zeker geen beslissende stem in hebben. De universiteitsraad is natuurlijk geen vormingsinstituut voor studenten.”

,,Ik heb zelf in de universiteitsraad wel veel geleerd over besluitvormingsprocessen. Je gaat dan toch anders tegen zaken aankijken. Ook bijvoorbeeld in lokale dorpspolitiek. Ik woon in Oegstgeest en daar is een kwestie over het gemeentehuis hoog opgelopen. Een actiegroep wilde het oude raadhuis handhaven en de Jelgersmakliniek inrichten als tweede vestiging. Die zijn toen mee gaan doen aan de verkiezingen en kregen prompt zeven zetels in de raad, meteen de grootste fractie. Maar toen hadden ze het probleem dat ze hun standpunt ook moesten verwezenlijken binnen de financiële mogelijkheden. Bestuurstechnisch was dat heel moeilijk. Binnen een jaar waren twee wethouders weg.”

,,Ik bedoel maar, je kunt wel zeggen: het volk wil dit. Uitvoeren is een tweede. Mensen zitten ook niet in de Tweede Kamer om de wil van het volk uit te voeren, maar om zelf verstandige beslissingen te nemen. Als er dan weer verkiezingen zijn dan kunnen ze daar op afgerekend worden.”

,,Waarom mensen op TH Akkoord moeten stemmen? (Neemt denkpauze) Nou, wij zijn het meest zakelijk. Maar, als je het weer vergelijkt met de dorpspolitiek: hier in Delft liggen geen grote actuele twistpunten. Nee, we voeren geen echte verkiezingscampagne. Je kunt je afvragen of dat nuttig is. Daar staat ook weer een kostenplaatje tegenover. Betrokkenheid vergroten? Ik ben er niet van overtuigd dat dat nou zo moet.Net als in de landelijke politiek. Je kan wel zeggen iedereen moet gaan stemmen. Maar dan ga je er vanuit dat iedereen verstand van zaken heeft om te kúnnen stemmen.”

functie: universitair hoofddocent vliegeigenschappen bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

leeftijd: 55 jaar

plaats: nummer 1 op de wp-lijst voor TH Akkoord

Bij Lucht- en Ruimtevaart heeft iemand op de pamfletten met kandidaten voor TH Akkoord, op elk exemplaar de mensen van L&R aangestreept met een gele stift. ‘Wp-lijstaanvoerder’ Van den Broek is direct na zijn afstuderen bij de faculteit in dienst getreden. ,,Toen ik hier begon, in 1965, had je nog de – wat toen heette – gewone hoogleraren. Die regelden de zaken. Die zonderden zich af en kwamen soms naar buiten met besluiten waarvan je je afvroeg hoe ze dàt nu weer bekokstoofd hadden. Wij vonden het toen een goede zaak dat de deuren opengingen en het bestuur gedemocratiseerd werd.”

,,En ik vind nog steeds dat het dagelijks bestuur, het cvb, op de vingers gekeken moet worden. Dan zijn ze zorgvuldiger. Binnen TH Akkoord discussiëren we ook wel over de bestuursstructuur en of het misschien anders moet, of kleiner. Maar voor belangrijke onderwerpen, iets als de strategienota, is het goed dat je dertig leden hebt (het huidige aantal, red.). De buiten-universitaire leden zijn natuurlijk nuttig. Je kunt je wel afvragen of het principieel zinnig is of studenten overal over meepraten. Als je het mij vraagt, niet. Wel over onderwijs; financiën en planning al wat minder, en personeelszaken, nou daar mogen ze zeker geen beslissende stem in hebben. De universiteitsraad is natuurlijk geen vormingsinstituut voor studenten.”

,,Ik heb zelf in de universiteitsraad wel veel geleerd over besluitvormingsprocessen. Je gaat dan toch anders tegen zaken aankijken. Ook bijvoorbeeld in lokale dorpspolitiek. Ik woon in Oegstgeest en daar is een kwestie over het gemeentehuis hoog opgelopen. Een actiegroep wilde het oude raadhuis handhaven en de Jelgersmakliniek inrichten als tweede vestiging. Die zijn toen mee gaan doen aan de verkiezingen en kregen prompt zeven zetels in de raad, meteen de grootste fractie. Maar toen hadden ze het probleem dat ze hun standpunt ook moesten verwezenlijken binnen de financiële mogelijkheden. Bestuurstechnisch was dat heel moeilijk. Binnen een jaar waren twee wethouders weg.”

,,Ik bedoel maar, je kunt wel zeggen: het volk wil dit. Uitvoeren is een tweede. Mensen zitten ook niet in de Tweede Kamer om de wil van het volk uit te voeren, maar om zelf verstandige beslissingen te nemen. Als er dan weer verkiezingen zijn dan kunnen ze daar op afgerekend worden.”

,,Waarom mensen op TH Akkoord moeten stemmen? (Neemt denkpauze) Nou, wij zijn het meest zakelijk. Maar, als je het weer vergelijkt met de dorpspolitiek: hier in Delft liggen geen grote actuele twistpunten. Nee, we voeren geen echte verkiezingscampagne. Je kunt je afvragen of dat nuttig is. Daar staat ook weer een kostenplaatje tegenover. Betrokkenheid vergroten? Ik ben er niet van overtuigd dat dat nou zo moet.Net als in de landelijke politiek. Je kan wel zeggen iedereen moet gaan stemmen. Maar dan ga je er vanuit dat iedereen verstand van zaken heeft om te kúnnen stemmen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.