Education

TU’s willen ‘poldermodel’ voor technologie

De drie TU’s en Wageningen willen dat Ritzen 500 miljoen extra uittrekt voor technologisch onderzoek. Waar alle universiteiten gezamenlijk, bij monde van de VSNU, vorige week nog 650 miljoen extra claimden, komen Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen deze week met een eigen plan, dat 500 miljoen extra kost en deels een overlap vertoont met de VSNU-claim.

br />
Het plan gaat uit van de overheveling van 500 miljoen van de universiteiten naar de centrale pot van NWO. Dat bedrag zou door de minister uit de algemene middelen verdubbeld moeten worden. Het totaal van een miljard gulden is vervolgens te verdelen over een Technologiefonds (750 miljoen) en een Wetenschapsfonds (250 miljoen). Of die fondsen ook door NWO beheerd moeten worden, laten de TU’s in het midden. De VSNU vindt het plan een ‘interessante uitwerking’ van de overheveling.

Terwijl het Wetenschapsfonds zich richt op fundamenteel onderzoek, moet het Technologiefonds het concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven vergroten. Als de overheid met het extra geld loskomt, mag ze aan de universiteiten ook rendementseisen stellen, in de vorm van bedrijfsomzet en werkgelegenheid. De TU’s denken in eerste instantie aan een rendement van vijf procent. Een investering van 750 miljoen moet dus 37,5 miljoen aan aantoonbare omzetstijging in het bedrijfsleven opleveren.

Het plan komt uit de koker van de Delftse cvb-voorzitter De Voogd, die er steun voor verwierf bij zijn collega’s. Hij liet zich inspireren door de gang van zaken in de Verenigde Staten. Universitaire innovaties bezorgen de economie daar jaarlijks een groei van twintig miljard dollar en 150.000 banen – aldus een studie van de OECD. Zoiets moet in Nederland toch ook kunnen, denken de bestuurders.

Waar alle universiteiten gezamenlijk, bij monde van de VSNU, vorige week nog 650 miljoen extra claimden, komen Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen deze week met een eigen plan, dat 500 miljoen extra kost en deels een overlap vertoont met de VSNU-claim.

Het plan gaat uit van de overheveling van 500 miljoen van de universiteiten naar de centrale pot van NWO. Dat bedrag zou door de minister uit de algemene middelen verdubbeld moeten worden. Het totaal van een miljard gulden is vervolgens te verdelen over een Technologiefonds (750 miljoen) en een Wetenschapsfonds (250 miljoen). Of die fondsen ook door NWO beheerd moeten worden, laten de TU’s in het midden. De VSNU vindt het plan een ‘interessante uitwerking’ van de overheveling.

Terwijl het Wetenschapsfonds zich richt op fundamenteel onderzoek, moet het Technologiefonds het concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven vergroten. Als de overheid met het extra geld loskomt, mag ze aan de universiteiten ook rendementseisen stellen, in de vorm van bedrijfsomzet en werkgelegenheid. De TU’s denken in eerste instantie aan een rendement van vijf procent. Een investering van 750 miljoen moet dus 37,5 miljoen aan aantoonbare omzetstijging in het bedrijfsleven opleveren.

Het plan komt uit de koker van de Delftse cvb-voorzitter De Voogd, die er steun voor verwierf bij zijn collega’s. Hij liet zich inspireren door de gang van zaken in de Verenigde Staten. Universitaire innovaties bezorgen de economie daar jaarlijks een groei van twintig miljard dollar en 150.000 banen – aldus een studie van de OECD. Zoiets moet in Nederland toch ook kunnen, denken de bestuurders.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.