Campus

‘TU moet wereldwijd fondsen werven’

De universiteit moet zelf meer inkomsten genereren, zei collegevoorzitter De Voogd bij de opening van het academisch jaar. Uit zijn rede volgt hieronder een passage.

,,

Het Amerikaanse weekblad Business Week publiceerde onlangs een speciale editie over de economie van de 21ste eeuw. Eén van de eerste zinnen luidt als volgt: ,,The U.S. economy is undergoing a wholesale rejuvenation. Businesses, financial service firms and universities are reinventing themselves.”

Wat in deze openingszin opvalt is dat universiteiten überhaupt in één adem met het bedrijfsleven worden genoemd en dat zij kennelijk worden beschouwd als factoren van belang voor de verdere opbouw van het land. Ten tweede valt op dat die universiteiten – volgens Business Week – in een transformatieproces zijn gewikkeld. Het blad noemt dat ‘rethinking the university‘ en beschrijft het ongeveer als volgt:

* Elimineer de grenzen. Universiteiten moeten onderzoek stimuleren dat zich uitstrekt over de grenzen van de oude disciplines. Combineer de technische wetenschappen met biologie, geneeskunde en bedrijfseconomie.

* Vrij met het bedrijfsleven. Dat betekent agressief nastreven van overdracht van technologie en van licentie-overeenkomsten. En bij bedrijven over de gele wereld fondsen werven voor grensverleggend onderzoek.

* Blijf wetenschappelijk. Fundamenteel, grensverleggend wetenschappelijk onderzoek vormt de ruggengraat van innovatie. Bij het zoeken en aangaan van samenwerkingsverbanden moeten de universiteiten fel weerstand bieden tegen het koppelen van restricties aan de te verstrekken subsidies.

* Bevorder ondernemerschap. Instellingen kunnen lokale concentraties van vernieuwende bedrijven creëren door banden te ontwikkelen met plaatselijke overheden, met bestuurders uit het bedrijfsleven en met verschaffers van durfkapitaal.
Onverdacht

Wellicht dat sommige elementen hiervan u vertrouwd voorkomen. Ik licht er twee punten uit die naar mijn mening extra aandacht verdienen. Ten eerste de aanbeveling om fundamenteel, grensverleggend onderzoek te blijven doen. Wij hebben dit natuurlijk vaak tegen elkaar gezegd, maar nu komt het als het ware van onverdachte zijde. Aanvaard op dit punt geen restricties! Ten tweede, het werven van fondsen wereldwijd. Wij kunnen – als dat beleid door onze Amerikaanse collega’s wordt uitgevoerd – meer concurrentie verwachten, ook in eigen land. Ik denk echter dat het verstandig is om hetzelfde te doen. Niet alleen vanwege de internationale positionering die zulks met zich zal meebrengen, maar ook vanwege de negatieve ontwikkeling van de Rijksbijdrage. Het college van bestuur wil, samen met u, werken aan een krachtige uitbreiding van de derde geldstroom.

Wij stellen ons ten doel de derde geldstroom te laten groeien van de huidige 130 miljoen gulden naar 175 miljoen. Dit zalvoor een belangrijk deel via internationale samenwerkingsverbanden moeten gebeuren.

,,

Het Amerikaanse weekblad Business Week publiceerde onlangs een speciale editie over de economie van de 21ste eeuw. Eén van de eerste zinnen luidt als volgt: ,,The U.S. economy is undergoing a wholesale rejuvenation. Businesses, financial service firms and universities are reinventing themselves.”

Wat in deze openingszin opvalt is dat universiteiten überhaupt in één adem met het bedrijfsleven worden genoemd en dat zij kennelijk worden beschouwd als factoren van belang voor de verdere opbouw van het land. Ten tweede valt op dat die universiteiten – volgens Business Week – in een transformatieproces zijn gewikkeld. Het blad noemt dat ‘rethinking the university‘ en beschrijft het ongeveer als volgt:

* Elimineer de grenzen. Universiteiten moeten onderzoek stimuleren dat zich uitstrekt over de grenzen van de oude disciplines. Combineer de technische wetenschappen met biologie, geneeskunde en bedrijfseconomie.

* Vrij met het bedrijfsleven. Dat betekent agressief nastreven van overdracht van technologie en van licentie-overeenkomsten. En bij bedrijven over de gele wereld fondsen werven voor grensverleggend onderzoek.

* Blijf wetenschappelijk. Fundamenteel, grensverleggend wetenschappelijk onderzoek vormt de ruggengraat van innovatie. Bij het zoeken en aangaan van samenwerkingsverbanden moeten de universiteiten fel weerstand bieden tegen het koppelen van restricties aan de te verstrekken subsidies.

* Bevorder ondernemerschap. Instellingen kunnen lokale concentraties van vernieuwende bedrijven creëren door banden te ontwikkelen met plaatselijke overheden, met bestuurders uit het bedrijfsleven en met verschaffers van durfkapitaal.
Onverdacht

Wellicht dat sommige elementen hiervan u vertrouwd voorkomen. Ik licht er twee punten uit die naar mijn mening extra aandacht verdienen. Ten eerste de aanbeveling om fundamenteel, grensverleggend onderzoek te blijven doen. Wij hebben dit natuurlijk vaak tegen elkaar gezegd, maar nu komt het als het ware van onverdachte zijde. Aanvaard op dit punt geen restricties! Ten tweede, het werven van fondsen wereldwijd. Wij kunnen – als dat beleid door onze Amerikaanse collega’s wordt uitgevoerd – meer concurrentie verwachten, ook in eigen land. Ik denk echter dat het verstandig is om hetzelfde te doen. Niet alleen vanwege de internationale positionering die zulks met zich zal meebrengen, maar ook vanwege de negatieve ontwikkeling van de Rijksbijdrage. Het college van bestuur wil, samen met u, werken aan een krachtige uitbreiding van de derde geldstroom.

Wij stellen ons ten doel de derde geldstroom te laten groeien van de huidige 130 miljoen gulden naar 175 miljoen. Dit zalvoor een belangrijk deel via internationale samenwerkingsverbanden moeten gebeuren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.