Education

TU maakt begin met groene proeffabriek

Nu de eerste dertig miljoen euro zijn toegezegd, kan een begin gemaakt worden met een proeffabriek voor verwerking van groene grondstoffen tot biobrandstoffen en basischemicaliën.

Biogrondstoffen

“Hier kunnen we behoorlijk mee uit de voeten”, reageert prof.dr.ir. Luuk van der Wielen (Technische Natuurwetenschappen) vanuit Maleisië.

Hij heeft vernomen dat het kabinet 15 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor een proeffabriek tweede generatie biobrandstoffen en chemische stoffen, als onderdeel van een totaalpakket van 67 miljoen voor de energieagenda.

Daarnaast hadden het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Delft en Den Haag ook al 15 miljoen toegezegd, waardoor er nu 30 miljoen beschikbaar is voor de ‘bioprocess pilot facility’.

De groene proeffaciliteit is een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma BE-basic naar groene grondstoffen. Veelbelovende processen uit het laboratorium kunnen in de proeffabriek opgeschaald worden naar industriële grootte. Een dergelijke faciliteit is alleen haalbaar in een consortium van universiteiten, onderzoeksinstellingen en industrie.

Alle voornemens bij elkaar geteld, zou het gaan om een totale investering van meer dan 100 miljoen euro.

Het hart van de faciliteit bestaat uit fermentatieopstellingen van DSM op het terrein van voorheen Gist Brocades.

Aan de voorkant komen daar voorbewerkingsinstallaties bij voor de behandeling van droog en nat organisch afval.

De eigenlijke productie van basischemicaliën, biobrandstoffen of bioplastics vindt plaats in de fermentatievaten.

Aan de achterkant worden producten gewonnen en gezuiverd in de zogeheten ‘down stream processing’.

In het laatste deel van de fabriek zal gewerkt worden aan de optimalisatie van de productieprocessen.

“We kunnen met 30 miljoen de eerste twee modules financieren”, schat Van der Wielen. “Vanaf 2012 willen we aan de laatste fase gaan bouwen.” Daarvoor is naar schatting nog 20 miljoen euro extra nodig, maar “daar hebben we verschillende ijzers nog in het vuur”, aldus de hoogleraar bioscheidingstechnologie en tevens directeur van het consortium BE-basic.

De groene proeffabriek wordt qua schaalgrootte en open karakter uniek. De faciliteit zal tevens een expertisecentrum zijn waar studenten, onderzoekers en technologen getraind worden.

zie ook www.be-basic.org

De discussie over salarissen van bestuurders in de (semi)publieke sector is weer losgebarsten. NRC Handelsblad drukte zaterdag een lijst af van bestuurders die ‘flirten met de Balkenende-norm’ (181 duizend euro). Daarin staat TU-collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg vermeld met een beloning van precies 181 duizend euro voor elf maanden. Het jaarverslag van de TU meldt 155 duizend euro aan belastbaar loon voor elf maanden. En 39 duizend euro aan pensioen. En daar zit de crux. Worden pensioenpremies wel of niet bij het salaris geteld? De TU stelt dat dit niet het geval is. “De Nederlandse overheid stelt dit ook. Daarom wordt Van den Berg binnen de norm betaald”, zegt woordvoerder Michel van Baal. Twee jaar geleden moest de raad van toezicht hierover op gesprek bij onderwijsminister Plasterk voordat Van den Berg kon worden benoemd.

Biogrondstoffen
Biogrondstoffen

Biogrondstoffen

“Hier kunnen we behoorlijk mee uit de voeten”, reageert prof.dr.ir. Luuk van der Wielen (Technische Natuurwetenschappen) vanuit Maleisië.

Hij heeft vernomen dat het kabinet 15 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor een proeffabriek tweede generatie biobrandstoffen en chemische stoffen, als onderdeel van een totaalpakket van 67 miljoen voor de energieagenda.

Daarnaast hadden het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Delft en Den Haag ook al 15 miljoen toegezegd, waardoor er nu 30 miljoen beschikbaar is voor de ‘bioprocess pilot facility’.

De groene proeffaciliteit is een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma BE-basic naar groene grondstoffen. Veelbelovende processen uit het laboratorium kunnen in de proeffabriek opgeschaald worden naar industriële grootte. Een dergelijke faciliteit is alleen haalbaar in een consortium van universiteiten, onderzoeksinstellingen en industrie.

Alle voornemens bij elkaar geteld, zou het gaan om een totale investering van meer dan 100 miljoen euro.

Het hart van de faciliteit bestaat uit fermentatieopstellingen van DSM op het terrein van voorheen Gist Brocades.

Aan de voorkant komen daar voorbewerkingsinstallaties bij voor de behandeling van droog en nat organisch afval.

De eigenlijke productie van basischemicaliën, biobrandstoffen of bioplastics vindt plaats in de fermentatievaten.

Aan de achterkant worden producten gewonnen en gezuiverd in de zogeheten ‘down stream processing’.

In het laatste deel van de fabriek zal gewerkt worden aan de optimalisatie van de productieprocessen.

“We kunnen met 30 miljoen de eerste twee modules financieren”, schat Van der Wielen. “Vanaf 2012 willen we aan de laatste fase gaan bouwen.” Daarvoor is naar schatting nog 20 miljoen euro extra nodig, maar “daar hebben we verschillende ijzers nog in het vuur”, aldus de hoogleraar bioscheidingstechnologie en tevens directeur van het consortium BE-basic.

De groene proeffabriek wordt qua schaalgrootte en open karakter uniek. De faciliteit zal tevens een expertisecentrum zijn waar studenten, onderzoekers en technologen getraind worden.

zie ook www.be-basic.org

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.