Education

TU krijgt Sports Engineering Institute

De TU opent in september een Sports Engineering Institute. Met deze bundeling van onderwijs en onderzoek op het gebied van sport wil de TU zich profileren als sportuniversiteit.


De afgelopen vier, vijf jaar is er veel sportonderzoek gedaan aan de TU, maar iedereen deed het er een beetje bij, aldus coördinator sport & innovatie Daan Bregman. Met het nieuwe Sports Engineering Institute wil de TU sportonderzoek en onderwijs versterken, meer sportparticipatie bereiken, gezondheidsproblemen voorkomen en prestaties van topsporters verbeteren.


De faculteiten 3mE, Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R), Industrieel Ontwerpen (IO), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en Bouwkunde (BK) gaan in het instituut meer samenwerken op vijf onderzoeksthema’s.


Het eerste onderzoeksthema is aero- en hydrodynamica, waaraan LR, 3mE en EWI zullen werken. Te denken valt aan onderzoek naar weerstand in het water bij zwemmers en kitesurfers, ontwikkeling van kleding voor zeilers en meting van optimale windrichtingen en stromingen voor zeilers.


Het tweede thema is interactie tussen mens en materialen, waaraan 3mE, IO en LR werken. Materialen moeten perfect zijn afgestemd op de sporter, zoals bijvoorbeeld rolstoelen voor rolstoelbasketbal, zodat overbelasting van spieren wordt tegengegaan. Een ander voorbeeld is de bobslee die door de TU was ontwikkeld en gebruikt in Sotsji of een zwempak voor Naomi Kromowidjojo dat met behulp van een 3D-scan goed aansluit.


De derde onderzoekslijn is het meten van feedback en simulatie, waaraan IO, EWI, 3mE en LR vooral gaan werken. Het gaat hierbij om sensortechnieken die sporters feedback geven, bijvoorbeeld tijdens schaatsen en wielrennen, maar ook bij breedtesport. Te denken valt ook aan big data en game theorie waarbij wordt uitgezocht hoe om te gaan met strategieën.


Een vierde thema is stimuleren van sport en spel, waarbij vooral de faculteiten IO en BK een rol spelen. Denk aan het ontwerpen van speeltjes die aanzetten tot bewegen en aan een interactieve voetbalmuur. In samenwerking met de gemeente zijn in een speciaal lab in de Delftse bomenwijk speeltjes te testen. Bouwkunde onderzoekt hoe een omgeving zodanig is te ontwerpen dat mensen meer gaan bewegen. Denk aan een ‘pianotrap’ die geluid maakt zodat je niet de roltrap neemt.


Het vijfde en laatste onderzoeksthema is sportinfrastructuur waarop BK, IO en 3mE zich richten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het energiezuiniger koelen van een ijsbaan, een 4D-sportvloer die kan draaien voor elke gewenste toepassing, en de ontwikkeling van mega-events zoals bijvoorbeeld faciliteiten voor de Olympische Spelen.


Onderwijs dat in het Institute kan worden gebundeld is de minor sports innovation, de masterspecialisatie sports engineering van 3mE en internationale cursussen in samenwerking met de VU en Sheffield Hallam University. Verder is er een Erasmus+ programma voor sport en zijn er plannen voor de organisatie van summer en winterschools. Ook de dreamteams zullen onder het instituut vallen. Het is de bedoeling dat er vijf tot zes studenten per jaar gaan afstuderen.


Volgens Bregman wil de TU ook meer samenwerken met bedrijven. Het onderzoek is direct toe te passen in de sportwereld en dat verhoogt de zichtbaarheid van de universiteit in de media. Wat betreft de financiering meldt Bregman dat er een topsector sport komt, waarvoor vorig jaar tien miljoen euro is vrijgemaakt.


Het sport- en cultuurcentrum van de TU kan volgens de universiteit dienen als ‘fieldlab’ voor innovaties, in samenwerking met sportverenigingen. Zichtbaarheid en kennisoverdracht kan plaatsvinden via lezingen en events als het zomerfestival en natuurlijk de studenten die aan topsport doen.


Nationaal wil de TU samenwerken met NOC*NSF, InnoSport, NISSI (Netherlands Institute for Sports Science and Innovation) en Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de VU. Internationaal met ISEA (International Sports Engineering Association), het European Platform for Sport Innovation en Sheffield Hallam University.


In 2016 wil de universiteit een wereldcongres over sports engineering naar Delft halen.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.