Campus

TU is eruit: voorkeur voor sloop EWI

De TU Delft heeft de voorkeur uitgesproken om het faculteitsgebouw van EWI te slopen en achter het huidige pand nieuwbouw te plegen. Daaraan ging jarenlang onderzoek vooraf.

De beklimming van de elektrotrappen viel tegen: "Het is zó zwaar. De droge en warme lucht slaat heel erg op je strot." (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

In overleg met de gemeente zal de universiteit de mogelijkheden onderzoeken om het huidige iconische faculteitsgebouw van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) af te breken. Het pand is een gemeentelijk monument en sloop is omgevingsvergunningplichtig.


Eind 2015 besloot het college van bestuur om de hoogbouw van EWI niet meer te gebruiken als huisvesting van de faculteit. Het pand voldoet volgens de universiteit niet meer aan de huidige wensen en eisen aan onderwijs en onderzoek. Dat heeft onder meer te maken met de enorme groei van het aantal studenten en veranderde eisen die aan laboratoria worden gesteld, liet de universiteit vorig jaar al weten.


Zelfs een ingrijpende en kostbare renovatie zou geen gebouw opleveren dat aan deze eisen voldoet, aldus TU-woordvoerder Michel van Baal. “Omdat het gebouw aan het einde van zijn levensduur is, moet er dus iets gebeuren. De dienst Campus and Real Estate heeft een aantal opties bekeken en uiteindelijk heeft het college van bestuur voor de zomer besloten dat we de variant sloop gaan uitwerken.”


Nieuwbouw komt er stap voor stap


Scenario’s die werden bekeken waren onder meer: renoveren, (deels) slopen of verhuren aan een andere bewoner, zo vertelde voormalig decaan Rob Fastenau al in 2015. De keuze is nu dus gevallen op sloop. Woordvoerder Van Baal: “Het is de verantwoordelijkheid van de universiteit om een besluit te nemen voor de komende vijf generaties studenten en onderzoekers. De nieuwe huisvesting moet voor een langere periode optimale ruimte geven voor modern onderzoek en onderwijs, een verantwoorde besteding van publiek geld daarbij goed in de gaten houdend.” En dat betekent ‘dat we op termijn afscheid moeten gaan nemen van het huidige gebouw 36′.


Op termijn, want nieuwbouw zal langere tijd duren en wordt daarom stap voor stap uitgewerkt. De universiteit begint met het uitwerken van nieuwbouwplannen voor onderwijsruimtes en voor de afdeling Elektrotechniek op de parkeerplaats achter het huidige EWI-gebouw. Zo is er geen tijdelijke huisvesting nodig voor Elektrotechniek: zij zit nu nog als enige in het huidige pand. Na verhuizing naar nieuwbouw is het huidige gebouw leeg.


Na Elektrotechniek kan er nieuwbouw komen voor definitieve herhuisvesting van Wiskunde en Informatica en het Else Kooilab (de cleanroom).Achter het huidige EWI-faculteitsgebouw wil de universiteit verschillende compacte gebouwen met onderwijsruimtes, onderzoeksfaciliteiten, kantoren en horeca laten bouwen. Die gebouwen moeten flexibel, efficiënt en duurzaam zijn.


(Lees verder onder de infographic)


Schermafbeelding_2015-10-10_om_22.31.09.png


Petitie

Eind vorig jaar wilde de Stichting Docomomo Nederland, een werkgroep ter behoud van modern erfgoed, het EWI-gebouw door middel van een petitie ‘een stem geven, om niet geconfronteerd te worden met de aanvraag van een sloopvergunning.’ De petitie werd 854 keer ondertekend.


De stichting wilde ermee bereiken dat de universiteit ‘serieus en openbaar’ ging onderzoeken hoe ‘de essentie van dit markante monument door herbestemming of transformatie kon worden behouden.’ Niet zozeer om het gebouw als ‘onaanraakbaar te bestempelen’, maar om te zoeken naar een transformatie waarbij de TU het gebouw ‘als waardevol erfgoed respecteert en alles op alles zet om de kracht van haar iconische middelpunt te behouden.’ De stichting was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.


Het gebouw werd in 1969 geopend en huisvestte aanvankelijk alleen Elektrotechniek. Later kwamen daar Wiskunde en Informatica bij.


News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.