Education

TU begint career center voor studenten

Studenten met vragen over hun studiekeuze en loopbaan kunnen straks terecht bij een career center in het pand van onderwijs & studentenzaken (O&S) aan de Jaffalaan.

De TU wil het nieuwe career center officieel openen in februari, maar sinds deze week draaien er al twee spreekuren: één voor loopbaanvragen en één voor studie(her)keuzegesprekken.
Studenten met vragen of twijfels over hun studiekeuze kunnen individuele afspraken maken, maar op donderdagen van 11.30 uur tot 12.30 uur kunnen ze ook naar een inloopspreekuur in het O&S-gebouw.

Deze studie(her)keuzegesprekken zijn ingesteld omdat studentendecanen en studieadviseurs veel vragen krijgen over dit onderwerp. “Je ziet vaak dat studenten zich nooit hebben afgevraagd of de opleiding wel bij ze paste”, zegt projectleider Caroline Scheepmaker. “Ook zijn er veel studenten die goed waren op school, maar juist daarom geen aandacht hebben besteed aan studiekeuze.”
Met de invoering van het bindend studieadvies wordt tijdige reflectie op de studiekeuze urgenter, meent Scheepmaker. “Vorig jaar bleek tijdens workshops en individuele studiebegeleiding dat driekwart van ongeveer honderd deelnemers de verkeerde keus had gemaakt. Een deel betrof tweede- en derdejaars studenten.”

Er waren volgens Scheepmaker zelfs deelnemers die voor de keus stonden een master te doen. Daarom komen er aansluitend op de masterweek aparte masterworkshops om goed te kunnen kiezen.
Het loopbaanspreekuur is op dinsdagen van 11.30 uur tot 12.30 uur. “Studenten kunnen zich afvragen of ze het bedrijfsleven, het onderzoek of het onderwijs in willen”, zegt Scheepmaker. “Wij kunnen vertellen hoe hun sollicitatiebrieven worden gelezen. Shell let bijvoorbeeld weer op andere dingen dan BP.”

Het career center gaat workshops sollicitaties bieden, maar bemiddelt niet. Bedrijven kunnen de TU via een website wel makkelijker vinden als ze een vacature of stage hebben. Vooral internationale studenten verwachten dat de TU ze de arbeidsmarkt op helpt. Daarom komt er een aparte adviseur voor deze groep.
Het career center betreft een project voor drie jaar, gesubsidieerd door het Platform Bèta Techniek.

De TU is afgelopen maandag een samenwerking aangegaan met Microsoft en met ict-dienstverlener Avanade. Per 1 december is de eerste promovendus bij prof.dr. Arie van Deursen (software engineering bij Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) aan de slag gegaan. De plaats wordt door Avanade en Microsoft gefinancierd. Onderzoekster Felienne Hermans zal werken aan modelgedreven software die programmeren makkelijker, productiever en betrouwbaarder moet maken. Meer promovendi worden verwacht.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.