Education

Troonrede Van Pernis: ‘Kijk verder’

Meer kennis op de ministeries, minder huiver bij de universiteiten en grotere researchinvestering bij bedrijven. Dat biedt volgens Martin van Pernis (kivi-niria) een uitweg uit de crisis.


De president-directeur van de ingenieursvereniging gaf maandag 16 september de inmiddels klassieke Techniek Troonrede – ingegeven door de nuchtere blik van de ingenieur in combinatie met minachting van de partijpolitieke spelletjes die het daagse Haagsche nieuws beheersen.


Genoeg gesomberd, vond Van Pernis en opende de Troonrede met krantenknipsels van vorige maand die berichtten over grote ordes voor BAM, DSM, Arcadis, DAF, Van Oord, Damen, Campina enzovoorts. Zijn we niet al te pessimistisch met z’n allen, vroeg hij retorisch.


We hebben goede bedrijven, constateerde de voorman, goed onderwijs en moderne ingenieurs die vakkennis weten te combineren met een brede blik op andere disciplines, die intercultureel vaardig zijn en zich bovendien op de lange termijn oriënteren.


Van Pernis zou graag meer ingenieurs in de Haagse politiek zien, in de hoop dat de politiek zich daardoor meer op lange termijn zou richten en meer visie zou ontwikkelen, gebaseerd op kennis. In het ledenbestand van de vereniging zijn daarvoor een aantal ‘kanjers’ te vinden, aldus de directeur.


Hij liet zich even gaan met zijn constatering dat gebrek aan kennis geen enkele beletsel vormt om toch een mening te hebben en die ook luidkeels uit te dragen. Als voorbeeld noemde Van Pernis de ontvangst van het rapport over proefboringen naar schaliegas , de beslissing windparken op zee te bouwen zonder dat er een kabel ligt en het Energieakkoord dat meer gebaseerd lijkt op een goed gevoel voor iedereen dan op cijfermatige mogelijkheden en behoeften.


Het kabinet raadt hij aan om partijpolitiek in te ruilen voor industriepolitiek en de horizon voorbij de kabinetswisseling te leggen.


Het onderwijs en de universiteiten zouden zich meer dan nu moeten richten op wat de behoeften van de toekomst zijn.


Het bedrijfsleven moet meer samenwerken met universiteiten, meer investeren in onderzoek en ontwikkeling en ruimhartiger zijn met het aannemen van stageairs.


De ingenieurs zelf tot slot raadt Van Pernis aan om uit hun technische cocon te komen en meer deel te nemen aan maatschappelijke debatten. Dat zou hun eigen oriëntatie ten goede komen en tegelijk meer feitelijkheid in de discussie brengen.


De rede was dit jaar ook online te volgen, mits je bereid was om iedere minuut opnieuw te starten, krakende microfoons voor lief te nemen en een aantal verschillende webplayers uit te proberen totdat er iets bewoog.
 


Techniek Troonrede 2013

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.