Education

Topsalarissen: kabinet trekt één lijn

Ministers mogen zelf weten of ze de strengere norm voor topsalarissen nu al laten ingaan, schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Ze mogen 2015 ook als overgangsjaar gebruiken.

In de weken voor de jaarwisseling verkeerde de coalitie van VVD en PvdA in zwaar weer. Drie PvdA-senatoren torpedeerden een wet van VVD-minister Schippers en een week later stemde de VVD in de Eerste Kamer tegen een wet van PvdA-minister Plasterk.

Plasterks wet had echter wel een meerderheid. Zijn nieuwe Wet normering topinkomens (WNT) zou per 1 januari het salaris van bestuurders in zorg, onderwijs, woningbouw en andere sectoren aan banden leggen.

Meteen lieten VVD-ministers Schippers en Blok weten dat ze de norm pas een jaar later zouden invoeren. Was dat een vorm van wraak? Zou het kabinet dan toch tussentijds stranden, zoals zoveel kabinetten hiervoor?

Maar in een brief aan de Tweede Kamer sluit het kabinet vandaag de rijen. Er werd in de WNT allang rekening gehouden met een overgangsjaar, aldus minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Dat stond ook in de toelichting op de wet.

Hij schermt vooral met een rechtszaak die bestuurders van woningbouwcorporaties eerder hadden aangespannen tegen de Staat. Toen de eerste Wet normering topinkomens was aangenomen, kwam er een regeling die de maxima moest vastleggen voor verschillende soorten woningbouwcorporaties, maar die regeling is met succes aangevochten. De Staat moest terug naar de tekentafel en zorgvuldiger te werk gaan.

Dus is het logisch dat zijn collega’s er deze keer geen haastwerk van willen maken, legt Plasterk in zoveel woorden uit aan de leden van de Tweede Kamer.

Minister Bussemaker (PvdA) heeft de nieuwe WNT-norm wel meteen ingevoerd voor alle instellingen die onder haar ministerie vallen, maar ze maakt één uitzondering: de salarissen van universiteitsbestuurders mogen een jaar langer boven de norm uitsteken, schreef ze vlak voor kerst in een briefje aan de Tweede Kamer.

De SP stelde woedende Kamervragen, die Bussemaker vandaag uiterst summier beantwoordt. Ze benut het overgangsjaar vanwege de “nauwe verbintenis” tussen universiteiten en academische ziekenhuizen, herhaalt ze. En voor die ziekenhuizen heeft haar collega van Volksgezondheid de nieuwe salarisnorm nu eenmaal een jaartje uitgesteld. Ze verwijst verder naar de brief van Plasterk.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.