Education

Top faculteit OCP nog niet terug op post

Interim-decaan Dalmijn van de faculteit Ontwerp, Constructie en Productie heeft nog geen managementteam geformeerd. Collegevoorzitter De Voogd meldde vorige week dat decaan Dalmijn, die momenteel in het buitenland verblijft, met succes poogde om het oude managementteam van OCP terug op z’n post te krijgen.

Diverse bronnen melden nu dat dit proces nog lang niet in kannen en kruiken is. De managers die begin juli opstapten (decaan Dirken, vice-decaan Klein Woud, de twee faculteitsdirecteuren en onderwijsdirecteuren) zouden hun eigen voorwaarden stellen aan een eventuele terugkeer. En niet iedereen wil de oude functie terug.

De Voogd zei gisteren dat drie mensen al hun terugkeer onder voorwaarden hebben toegezegd. Voormalige decaan Dirken is overigens niet bij de restauratie-poging betrokken.

De faculteit OCP raakte deze zomer onthoofd door een verschil van inzicht tussen de faculteitstop en het college van bestuur over het bestuurlijk model dat OCP moet krijgen. Het college benoemde daarop direct de oud-decaan van Technische Aardwetenschappen, Dalmijn, als interim-decaan. De ondernemingsraad en vertegenwoordigers van het OCP-personeel hebben hierover een brief gestuurd aan het college. Zij willen weten waarom aan de medewerkers geen instemming is gevraagd voor deze benoeming.

Complicatie is dat de onderdeelscommissie van OCP pas volgende week wordt geïnstalleerd. Daarna zal het college, volgens een toezegging, met de onderdeelscommissie praten.

Ook de studentenraad zette deze week vraagtekens bij de benoeming van Dalmijn als decaan ‘ad interim’. De raad vroeg zich af of een benoeming voor een jaar nog ‘interim’ genoemd kan worden. Zo niet, dan moeten ondernemingsraad en studentenraad worden gehoord.

De ondernemingsraad droeg in zijn vergadering aan dat ,,de gang van zaken bij OCP slecht is voor de geloofwaardigheid van de TU”, aldus Frans Bazen van AbvaKabo.

Collegevoorzitter De Voogd meldde vorige week dat decaan Dalmijn, die momenteel in het buitenland verblijft, met succes poogde om het oude managementteam van OCP terug op z’n post te krijgen. Diverse bronnen melden nu dat dit proces nog lang niet in kannen en kruiken is. De managers die begin juli opstapten (decaan Dirken, vice-decaan Klein Woud, de twee faculteitsdirecteuren en onderwijsdirecteuren) zouden hun eigen voorwaarden stellen aan een eventuele terugkeer. En niet iedereen wil de oude functie terug.

De Voogd zei gisteren dat drie mensen al hun terugkeer onder voorwaarden hebben toegezegd. Voormalige decaan Dirken is overigens niet bij de restauratie-poging betrokken.

De faculteit OCP raakte deze zomer onthoofd door een verschil van inzicht tussen de faculteitstop en het college van bestuur over het bestuurlijk model dat OCP moet krijgen. Het college benoemde daarop direct de oud-decaan van Technische Aardwetenschappen, Dalmijn, als interim-decaan. De ondernemingsraad en vertegenwoordigers van het OCP-personeel hebben hierover een brief gestuurd aan het college. Zij willen weten waarom aan de medewerkers geen instemming is gevraagd voor deze benoeming.

Complicatie is dat de onderdeelscommissie van OCP pas volgende week wordt geïnstalleerd. Daarna zal het college, volgens een toezegging, met de onderdeelscommissie praten.

Ook de studentenraad zette deze week vraagtekens bij de benoeming van Dalmijn als decaan ‘ad interim’. De raad vroeg zich af of een benoeming voor een jaar nog ‘interim’ genoemd kan worden. Zo niet, dan moeten ondernemingsraad en studentenraad worden gehoord.

De ondernemingsraad droeg in zijn vergadering aan dat ,,de gang van zaken bij OCP slecht is voor de geloofwaardigheid van de TU”, aldus Frans Bazen van AbvaKabo.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.