Education

Te veel aanmeldingen voor hbo-techniekstudies

In tegenstelling tot wat onderwijsminister Bussemaker in september voorspelde, zullen honderden aspirant-studenten worden afgewezen voor hbo-techniekopleidingen met een numerus fixus.

Voor het eerst hebben zes hbo-opleidingen chemie en zes hbo-opleidingen biologie & medisch laboratoriumonderzoek een numerus fixus ingesteld. De afgelopen jaren werden de opleidingen steeds populairder en konden ze de enorme toestroom niet meer aan.

Daar ontstond in september al ophef over: om het tekort aan bèta-technisch personeel op te lossen, pompt de overheid immers miljoenen in programma’s die jongeren moeten enthousiasmeren voor een technische opleiding. Minister Bussemaker van Onderwijs suste die ophef toen. Zij verwachtte niet “dat er daadwerkelijk aanzienlijke aantallen studenten zullen worden geweigerd.”

Maar uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs blijkt dat waarschijnlijk honderden studenten in september niet kunnen beginnen aan de opleiding van hun keuze. Vooral de opleiding biologie & medisch laboratoriumonderzoek blijkt landelijk enorm populair: alle zes opleidingen kregen meer aanmeldingen dan er plekken zijn. Gezamenlijk zullen ze deze zomer 305 mensen moeten teleurstellen.

Ook de opleidingen chemie zullen belangstellenden moeten afwijzen. De Hogeschool Rotterdam heeft 120 plekken en 146 aanmeldingen en bij de Hogeschool Leiden hebben zich zes mensen te veel aangemeld.

Minister Bussemaker hamerde er in september op dat er geen sprake is van een arbeidsmarktfixus – een studentenstop omdat er op de arbeidsmarkt te weinig plek is voor deze technici. Volgens haar zou het gaan om een capaciteitsfixus: de hogescholen hebben simpelweg wat meer tijd nodig hebben om al die studenten goed onderwijs te kunnen geven.

Maar een verklaring die de Hogeschool Rotterdam in september online zette, spreekt ook die veronderstelling van de minister tegen. “De verwachting is dat de vraag naar hbo-opgeleiden in deze sector zich in de nabije toekomst zal stabiliseren”, aldus de hogeschool. “Om goed aan te blijven sluiten bij de behoefte op de arbeidsmarkt hebben hogescholen in overleg met het bedrijfsleven voor deze opleidingen een numerus fixus ingesteld.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.