Education

‘Studielast bouwkunde is deels perceptie’

Drie Delftse bachelorstudies scoren slecht in de Keuzegids Universiteiten 2017. Studieverenigingen en faculteiten reageren. Vandaag deel 2: bouwkunde.

De Keuzegids Universiteiten? Joep Bastiaans, commissaris bacheloronderwijs van studievereniging Stylos, wil best reageren op het nieuws dat zijn opleiding bouwkunde daarin lager dan gemiddeld scoort: 54 uit 100 punten. Maar hij kent de Keuzegids niet en nadat hij zich heeft ingelezen, plaatst hij vraagtekens bij het nut ervan voor zijn opleiding.


De Keuzegids baseert zich bij het toekennen van scores op de meningen van studenten uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) en het oordeel van accreditatieorganisatie NVAO. Vervolgens vergelijkt de redactie die score met het landelijke gemiddelde en komt er een weging uit: van de ‘zwakste groep’, via de ‘zwakke groep’ naar ‘iets lager dan gemiddeld’, ‘gemiddelde score’, ‘beter dan gemiddeld’, ‘sterke groep’ en ‘sterkste groep’.Bouwkunde is net als andere bacheloropleidingen beoordeeld op zeven onderdelen. Hieronder de scores:

1. Inhoud: gemiddeld

2. Docenten: iets lager dan gemiddeld

3. Vaardigheden: beter dan gemiddeld

4. Wetenschappelijke vorming: iets lager dan gemiddeld

5. Studielast: zwakste groep

6. Informatie: iets lager dan gemiddeld

7. Faciliteiten: beter dan gemiddeld


Stijgende lijn

Bastiaans vindt de vergelijking met het landelijk gemiddelde krom. “Dat is totaal niet representatief voor bouwkunde, omdat het echt een ontwerpopleiding is. Die is niet te vergelijken met een opleiding als civiele techniek, zoals de Keuzegids dat wel doet, waar honderden studenten tegelijk luisteren naar een professor.”


De student sloeg er de uitkomsten van de NSE op na en stelt vast dat studenten zijn opleiding omgerekend een dikke acht geven: 4,1 op een schaal van 5. Inderdaad scoort de opleiding maar 3 wat betreft studielast, maar aan de andere kant: dat is op dat punt precies het landelijk gemiddelde van bouwkundeopleidingen.


De communicatieafdeling van de faculteit wijst er in een reactie op dat de opleiding het goed doet in de NSE. “Voor Bouwkunde is al jaren een stijgende lijn te zien. We werken continu aan verbetering van de studie, bijvoorbeeld door trajecten als de BKO (docenten leren onderwijsvaardigheden voor deze basiskwalificatie onderwijs, red.), waar volgend jaar een vervolg op komt. Dit nemen we zeer serieus.”


De faculteit erkent dat de studielast hoog is. “Bouwkunde staat bekend als een zware studie waar je als student gemiddeld écht 40 tot 45 uur per week aan werkt.” Volgens de faculteit heeft de curriculumvernieuwing van drie jaar geleden daar niets aan veranderd, maar wel aan de verdeling van studielast. “De verdeling is verbeterd en daar krijgen we goede feedback op van onze studenten.”


Perceptie

Volgens student Joep Bastiaans is de studielast ‘deels perceptie’. Studenten krijgen tijdens de bachelor twee keer per jaar een ontwerpproject, waarbinnen ze een gebouw moeten ontwerpen. “Het is heel persoonlijk werk, waar mensen hun ziel en zaligheid in stoppen. Ze zien de concurrentie aan het werk en willen iets mooiers maken dan hun buurman. Ze zijn er vaak continu mee bezig in hun hoofd, ook op de fiets of pratend in de kroeg.”


Niet voor niets organiseerde Stylos afgelopen studiejaar een reeks debatten over studielast. Daar kwamen tips uit over vrije tijd inbouwen, bij je eigen doelen blijven en je geen zorgen maken. Dit jaar houdt de studievereniging studielast hoog op de agenda, vertelt Bastiaans, met workshops van mensen uit de praktijk. “We willen studenten vooral leren wanneer het moment daar is om te stoppen met ontwerpen, wanneer het werk klaar is.”


Lees ook: ‘Compleet andere insteek voor aardwetenschap’ en ‘De Keuzegids is acabadabra’

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.