Education

Studentenraad wil deadlines voor vakken

In de nieuwe curricula van bachelorvakken zouden deadlines moeten komen voor vakken om te voorkomen dat studenten te weinig voorbereidingstijd hebben voor tentamens.


Daarvoor pleitte de studentenraad (sr) in een overleg met het college van bestuur. Sommige faculteiten hebben nog wel een witte week (zonder colleges) en anderen niet meer. De raad vindt dat er maximaal één week moet zitten tussen het eind van een vak en het bijbehorende tentamen. 


In de nieuwe curricula van bachelorvakken zouden deadlines moeten komen voor vakken om te voorkomen dat studenten te weinig voorbereidingstijd hebben voor tentamens.


De sr verwees naar klachten over een pilot bij Industrieel Ontwerpen, waar herkansingen in de vijfde week waren gepland.  Bij andere vakken zou daar rekening mee worden gehouden, maar volgens de raad was de pilot niet gecommuniceerd. Studenten hadden daardoor tegelijkertijd ook deadlines voor projecten en misten colleges omdat ze voor hun herkansingen wilden leren.


Collegelid Anka Mulder zei niet zo’n voorstander te zijn van ‘weer een nieuwe regel’ voor opleidingen. Ze vindt dat meer iets voor opleidingen en hun facultaire studentenraden en wil eerst kijken hoe het gaat met de nieuwe curricula. “Op zich vind ik het wel goed om studenten voortdurend aan de bal te houden.”


Technische natuurkunde doet dat dit jaar nu voor het eerst en volgens de sr krijgt de studievereniging daar nu veel klachten van studenten over binnen.  Zij zouden graag drie dagen voorbereidingstijd krijgen.


Uit een bijeenkomst tussen studieverenigingen en facultaire studentenraden bleek onlangs dat studenten het wel prettig vinden om aan het eind van een periode een afsluitend college te hebben waarin de stof nog eens wordt herhaald.


Verder pleitte de sr voor het instellen van een werkgroep om te onderzoeken hoe contacttijd effectiever is te benutten.  Mulder zei dat andere universiteiten daar al onderzoek naar doen en dat OC Focus, het onderwijskundig centrum van de TU, ook workshops voor docenten organiseert. De sr zei dat dat nog wel beter kon.


Mulder wilde daar best advies over en gaf aan dat ze de werkgroep didactiek ging vragen eens te kijken naar het effectiever benutten van contacttijd. Die werkgroep zou volgens de sr dan uitgebreid mogen worden met docenten die goede ideeën hebben.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.