Education

Studentenraad blijft tegen studieadvies

De TU wil volgend jaar september het bindend studieadvies invoeren. De studentenraad is tegen en spreekt van ‘een paardenmiddel’.

Eerstejaars studenten moeten voortaan na hun vierde tentamenperiode dertig studiepunten uit hun propedeuseprogramma hebben behaald. Hebben ze die niet, dan volgt een bindend studieadvies en mogen zij hun opleiding aan de TU niet afmaken.
Met dit bindend studieadvies (bsa) wil de TU studenten die uitvallen of aanzienlijke studievertraging oplopen sneller op de juiste plek krijgen. Op dit moment valt circa twintig procent van de studenten na een jaar uit en nog eens twintig tot vijfentwintig procent in de jaren daarna. De TU wil iets aan die late uitval doen.
Voorafgaand aan het bsa geven alle opleidingen in december een indicatie van de studievoortgang en in maart een eerste advies. Het definitieve advies volgt in juli of begin augustus.
Verder wil de TU studenten zowel voorafgaand aan hun studie als gedurende het eerste jaar meer begeleiden in hun studiekeuze. Er komt daarom een pilot met studiekeuzegesprekken samen met Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool.
Ook wil de universiteit studenten helpen bij het maken van keuzes door zelfselectie te bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan toetsen of collegestof op internet, of aan het volgen van colleges om te kijken of de opleiding wel wat is voor de student.
Voor die laatste maatregelen pleitte de studentenraad eerder zelf al, maar het bindend studieadvies is ‘een brug te ver’. “Je moet eerst kijken naar intakegesprekken en betere studiebegeleiding, daarna kun je pas het bsa overwegen”, zegt Oras-lid Menno van der Kamp namens de studentenraad. Hij pleit dan ook voor meer studieadviseurs en het actiever uitdragen van het feit dat studies aan de TU moeilijk zijn.
Het bsa is volgens de studentenraad (sr) ‘destructief’ voor de studiementaliteit. Het halen van weinig punten in het eerste jaar is volgens de sr meer een mentaliteitsprobleem. Het gevaar van het bsa is volgens de sr dat het dertigtal studiepunten een norm wordt waar studenten naar toe gaan studeren.
Dat zou blijken uit voorbeelden van andere universiteiten waar het bsa is ingevoerd. “Het effect daar is dat studenten eerder uitvallen, maar dat de totale studieduur niet afneemt”, zegt Van der Kamp. “Als het eerste jaar is gehaald gaan studenten daarna niet harder studeren.” Overigens halen Delftse studenten volgens Van der Kamp na één jaar gemiddeld 36 studiepunten.
Verder doet het bsa volgens de sr afbreuk aan de kwalificatie van een academicus. Studenten leren hun academische houding juist in hun eerste studiejaar. Dat is onderdeel van een groeiproces.
Bovendien, zo vindt de sr, is het bsa een paardenmiddel en een koude manier van studiebegeleiding, waarbij de kans bestaat dat studenten worden weggestuurd die later toch succesvol hadden kunnen zijn. Door de andere manier van studeren en door het zoeken van een kamer zijn studenten misschien laatbloeiers.
De sr brengt nog een advies uit over dit voorstel. Als het bsa in maart in het nieuwe instellingsplan komt, sluit de sr niet uit dit te verwerpen.

,Leidse studenten weten niet beter

De Universiteit Leiden kent al dik tien jaar een bindend studieadvies. Studenten moeten in hun eerste jaar veertig punten halen en hun P in twee jaar binnen hebben. Volgens Alex Friso, voorzitter van de Leidse studentenraad, weten Leidse studenten dus niet beter. “Weet je dat zo’n maatregel er is, dan ga je er anders in. Dat is een kwestie van mentaliteit.”

Friso vindt het BSA geen probleem. “Het past bij de oriënterende en selecterende functie van het eerste jaar. Daar heeft de student zelf ook baat bij.”

De Universiteit Leiden vindt inmiddels dat alleen een BSA niet genoeg is. Friso: “Nu gaan veel studenten achterover leunen als ze de norm hebben gehaald. Een taskforce bekijkt nu hoe we dat kunnen voorkomen. Eén van de maatregelen zou kunnen zijn om grote tentamens te vervangen door meerdere kleine toetsjes.”

Ondanks het BSA heeft Leiden volgens Friso ‘een bloeiend studentenleven’. “Hoeveel tijd ben je nou kwijt aan commissiewerk? Een eis van dertig studiepunten is niet onredelijk. Vrijheid is iets anders dan vrijblijvendheid.”

Heeft het Leidse studentenleven dan helemaal niet te lijden onder het BSA? Friso: “Wat je wel ziet, is dat sommige studenten aan het begin van hun studie wat koudwatervrees hebben en nog maar even geen lid worden van een vereniging. Maar in het tweede jaar doen ze dat alsnog.”

Eerstejaars studenten moeten voortaan na hun vierde tentamenperiode dertig studiepunten uit hun propedeuseprogramma hebben behaald. Hebben ze die niet, dan volgt een bindend studieadvies en mogen zij hun opleiding aan de TU niet afmaken.
Met dit bindend studieadvies (bsa) wil de TU studenten die uitvallen of aanzienlijke studievertraging oplopen sneller op de juiste plek krijgen. Op dit moment valt circa twintig procent van de studenten na een jaar uit en nog eens twintig tot vijfentwintig procent in de jaren daarna. De TU wil iets aan die late uitval doen.
Voorafgaand aan het bsa geven alle opleidingen in december een indicatie van de studievoortgang en in maart een eerste advies. Het definitieve advies volgt in juli of begin augustus.
Verder wil de TU studenten zowel voorafgaand aan hun studie als gedurende het eerste jaar meer begeleiden in hun studiekeuze. Er komt daarom een pilot met studiekeuzegesprekken samen met Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool.
Ook wil de universiteit studenten helpen bij het maken van keuzes door zelfselectie te bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan toetsen of collegestof op internet, of aan het volgen van colleges om te kijken of de opleiding wel wat is voor de student.
Voor die laatste maatregelen pleitte de studentenraad eerder zelf al, maar het bindend studieadvies is ‘een brug te ver’. “Je moet eerst kijken naar intakegesprekken en betere studiebegeleiding, daarna kun je pas het bsa overwegen”, zegt Oras-lid Menno van der Kamp namens de studentenraad. Hij pleit dan ook voor meer studieadviseurs en het actiever uitdragen van het feit dat studies aan de TU moeilijk zijn.
Het bsa is volgens de studentenraad (sr) ‘destructief’ voor de studiementaliteit. Het halen van weinig punten in het eerste jaar is volgens de sr meer een mentaliteitsprobleem. Het gevaar van het bsa is volgens de sr dat het dertigtal studiepunten een norm wordt waar studenten naar toe gaan studeren.
Dat zou blijken uit voorbeelden van andere universiteiten waar het bsa is ingevoerd. “Het effect daar is dat studenten eerder uitvallen, maar dat de totale studieduur niet afneemt”, zegt Van der Kamp. “Als het eerste jaar is gehaald gaan studenten daarna niet harder studeren.” Overigens halen Delftse studenten volgens Van der Kamp na één jaar gemiddeld 36 studiepunten.
Verder doet het bsa volgens de sr afbreuk aan de kwalificatie van een academicus. Studenten leren hun academische houding juist in hun eerste studiejaar. Dat is onderdeel van een groeiproces.
Bovendien, zo vindt de sr, is het bsa een paardenmiddel en een koude manier van studiebegeleiding, waarbij de kans bestaat dat studenten worden weggestuurd die later toch succesvol hadden kunnen zijn. Door de andere manier van studeren en door het zoeken van een kamer zijn studenten misschien laatbloeiers.
De sr brengt nog een advies uit over dit voorstel. Als het bsa in maart in het nieuwe instellingsplan komt, sluit de sr niet uit dit te verwerpen.

Leidse studenten weten niet beter

De Universiteit Leiden kent al dik tien jaar een bindend studieadvies. Studenten moeten in hun eerste jaar veertig punten halen en hun P in twee jaar binnen hebben. Volgens Alex Friso, voorzitter van de Leidse studentenraad, weten Leidse studenten dus niet beter. “Weet je dat zo’n maatregel er is, dan ga je er anders in. Dat is een kwestie van mentaliteit.”

Friso vindt het BSA geen probleem. “Het past bij de oriënterende en selecterende functie van het eerste jaar. Daar heeft de student zelf ook baat bij.”

De Universiteit Leiden vindt inmiddels dat alleen een BSA niet genoeg is. Friso: “Nu gaan veel studenten achterover leunen als ze de norm hebben gehaald. Een taskforce bekijkt nu hoe we dat kunnen voorkomen. Eén van de maatregelen zou kunnen zijn om grote tentamens te vervangen door meerdere kleine toetsjes.”

Ondanks het BSA heeft Leiden volgens Friso ‘een bloeiend studentenleven’. “Hoeveel tijd ben je nou kwijt aan commissiewerk? Een eis van dertig studiepunten is niet onredelijk. Vrijheid is iets anders dan vrijblijvendheid.”

Heeft het Leidse studentenleven dan helemaal niet te lijden onder het BSA? Friso: “Wat je wel ziet, is dat sommige studenten aan het begin van hun studie wat koudwatervrees hebben en nog maar even geen lid worden van een vereniging. Maar in het tweede jaar doen ze dat alsnog.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.