Education

Strengere voorwaarden RAS-maanden

Hoewel een bindend studieadvies in het tweede jaar nu van de baan is, krijgen tweedejaars studenten aan de TU voortaan wel te maken met strengere regels in de Regeling Afstudeersteun (RAS).


Studenten kunnen voortaan in het eerste semester van het tweede bachelorjaar geen aanspraak meer doen op RAS-maanden. In het tweede semester van het tweede jaar kan een student alleen RAS-maanden ontvangen als hij aan het eind van het tweede jaar de propedeuse plus dertig studiepunten heeft behaald.


Na het tweede jaar kan een student alleen RAS-maanden ontvangen als de propedeuse plus 45 studiepunten binnen zijn. Studenten in het derde jaar kunnen wat dat laatste betreft tot 1 januari 2014 volstaan met de propedeuse plus dertig studiepunten.


Daarnaast krijgen studenten aan de opleidingen Life Science & Technology (LST) en Molecular Science & Technology (MST) te maken met een verplichte studieplanning die zij moeten inleveren voor aanvang van het tweede jaar. Die planning moet er voor zorgen dat zij aan het eind van het tweede jaar hun propedeuse plus dertig studiepunten (p+30) behaald hebben.


Studenten moeten daarvoor samen met een studieadviseur bekijken welke vakken zij uit het tweede jaar gaan volgen en hoe zij hun propedeuse gaan halen. Wie de norm p+30 niet haalt, krijgt een aantekening op zijn diploma bij de vakken die niet zijn gehaald. Wie boven de norm zit, krijgt geen aantekening als een vak uit de planning niet is gehaald.


Beide opleidingen waren al van plan een studieplanning in te voeren. “We gaan kijken of dit succesvol is, of studenten hem inderdaad maken, zich eraan houden en of de maatregel effect heeft”, zegt collegelid Anka Mulder. “In dat geval zou hij ook door andere opleidingen kunnen worden ingevoerd.”


Met deze maatregel en de strengere voorwaarden voor RAS-maanden volgt het college van bestuur twee van de alternatieven die de studentenraad eind juni aandroeg om te voorkomen dat studenten uit de genoemde opleidingen te maken kregen met een bindend studieadvies in het tweede jaar. Een derde punt: meer aandacht voor mentoraat leefde al langer binnen de TU, zegt Mulder.

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.