Education

Stilte voor de storm

Het kabinet moet rigoureus bezuinigen, maar zal daar pas volgend jaar knopen over doorhakken. In de tussentijd wil het kabinet de kwakkelende economie nog even stimuleren. Dit jaar wordt de onderwijsbegroting daarom nog grotendeels ontzien.

Het hoger onderwijs kan in 2010 niet uitgezonderd worden van bezuinigingen, schrijft het kabinet, dat alvast een begin wil maken met het terugdringen van de hoog oplopende staatsschuld. In de begroting van 2010 krijgen de onderwijsinstellingen alvast een kleine ‘efficiencykorting’ opgelegd. Tussen 2015 en 2018 moet dit de schatkist jaarlijks 5,8 miljoen euro opleveren. Maar dat bedrag stelt weinig voor op een totale begroting van 2,3 miljard euro voor het hbo en 3,7 miljard voor de universiteiten.

Eerder was al uitgelekt dat de studiebeurs ondanks de inflatie in 2011 en 2012 niet verhoogd zal worden. Dat levert de schatkist in die jaren vijf miljoen euro op. Vanaf volgend studiejaar is de aanvullende beurs voor eerstejaars studenten na vijf maanden geen gift meer. Voorheen kregen studenten de aanvullende beurs in het eerste studiejaar cadeau, ook als ze uiteindelijk geen diploma haalden. Verder krijgen studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Noorwegen en IJsland) minder steun. Vanaf 2015 wil het kabinet 21,8 miljoen euro op hen korten. Studenten uit ontwikkelingslanden worden niet gekort, maar wel studenten uit bijvoorbeeld China of Amerika.

Het Deltaplan bèta/techniek, waarmee de regering jongeren wilde winnen voor exacte studies en technische beroepen, is in de begroting meer dan gehalveerd. Vorig jaar dacht OCW dat er in 2011 nog 58,5 miljoen euro voor beschikbaar zou zijn. Dat wordt nu 24,5 miljoen euro.
Over compensatie voor de stijging van het aantal eerstejaars doet het kabinet geen harde toezeggingen. OCW wil eerst kijken hoe groot de stijging precies is. Uiteindelijk zullen de onderwijsinstellingen meer geld krijgen naarmate ze meer studenten trekken. Maar hoe de berekening hiervoor precies in zijn werk gaat, meldt het ministerie niet.

Voor enkele andere zaken is komend jaar juist meer ruimte. Zo wordt het budget om het studierendement van allochtone studenten van niet-westerse afkomst te verbeteren met twee miljoen euro verhoogd. Ook voor hbo-kenniskringen en lectoraten is iets meer budget. Die stonden vorig jaar nog voor 53 miljoen euro in de ramingen, maar dat wordt nu 64,7 miljoen in 2010 en 2011.

De uitgaven per student komen volgens de begroting uit op ongeveer zesduizend euro voor universitaire studenten en 6200 euro voor hbo-studenten. Dat is enkele honderden euro’s meer dan er in vorige begrotingen voorspeld werd. Toch stellen de universiteiten dat het budget per student al jaren afkalft, rekening houdend met bijvoorbeeld de uitgaven voor de relatief dure geneeskundestudenten. (HOP)

Vorige week botste een vrouw hard met haar fiets tegen een blinde muur in jullie fietsenkelder. Heb je nog gehoord hoe dat is afgelopen?
“Ja, ze is inmiddels uit het ziekenhuis. Haar verwondingen vielen gelukkig mee. Verleden week had ze wat bloeduitstortingen in haar gezicht en wat schaafwonden. Ze was ook enige minuten buiten bewustzijn door de harde klap.”

Dat was zeker wel schrikken?
“Jazeker. We werden geïnformeerd door mensen die gebruikmaakten van de fietsenkelder. Die komen dan direct naar ons toe omdat wij in de centrale hal zitten. We zijn als bedrijfshulpverleners direct naar beneden gegaan en hebben eerste hulp verleend. Ook hebben we 112 gebeld.”

Gebeuren bij EWI veel ongelukken?
“Niet iedere week. Soms hebben we in één week twee, drie ongevalletjes, maar we hebben ook wel eens een week waarin helemaal niets gebeurt. Mensen kunnen vallen op het voorterrein, maar het gebeurt ook wel eens dat iemand op een etage van een trapje afkukelt. Dan heb je huis-, tuin- en keukenwondjes. Bellen ze bij ons aan voor een pleistertje.”

EWI staat bekend om de harde windvlagen rond het gebouw.
“Ja, als er extreem veel wind staat, worden wij als bedrijfshulpverleners al vooraf door onze coördinator ingeseind. Wij houden daar rekening mee. Heel lullig gezegd zitten wij dan al klaar als mensen door de wind omver worden geblazen.”

Als het KNMI voorspelt dat het windkracht 9 wordt bijvoorbeeld?“Ja, wij staan dan standby met onze portofoons aan. Dan krijgen wij bijvoorbeeld te horen dat er twee aankomen met wie het niet goed gaat. Je weet dat je op zulke dagen meer kans hebt op mensen met verwondingen.”

Wat kunnen jullie in zulke gevallen doen?
“Aan die storm zelf kunnen we niks doen, maar we kunnen wel iets aan verwondinkjes doen. En we kunnen mensen preventief voorbereiden. Dan zeggen we: joh, je weet dat het windkracht 9 is, ga nu niet met je fiets die hoek om, want dan heb je grote kans dat je na drie meter omver ligt. Studenten fietsen soms van faculteit naar faculteit en juist nieuwe studenten weten niet dat het hier zo waait. Bij windkracht 9 is het hier bij wijze van spreken windkracht 12.”

Wat is je normale taak?
“We zijn bij deze afdeling met zijn vijven en lossen bijvoorbeeld technische storingen op, hangen van die witte schrijfborden op en doen nog meer van dat soort klusjes. De gewone hand- en spandiensten.”

Heb je zelf wel eens een ongelukje gehad?“Nee. Ja… We hebben allemaal natuurlijk wel eens dat je bij het klussen uitschiet met je schroevendraaier. Dan plak je zelf een pleistertje. Even afkloppen.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.