Education

Spijt van inbraken

De kerstgedachte moet vaardig zijn geworden over een 34-jarige Haagse inbreker. De man, die bekend staat als veelpleger, meldde zich op tweede kerstdag bij de politie met de mededeling dat hij enkele inbraken wilde bekennen.

Uit het gesprek bleek dat de man tijdens de Kerstdagen enkele inbraken had gepleegd in de TU-wijk. Hij maakte daarbij in diverse woningen in de omgeving van de TU een laptop, camera’s en andere goederen buit. Op aanwijzing van de spijtoptant werden de gestolen goederen door de agenten teruggevonden. De Hagenaar werd ingesloten.

,

Tegelijkertijd is er door strengere taaleisen dit jaar voor het eerst een afname te zien in het aantal buitenlandse studenten dat via uitwisseling bij de TU studeert. Het aantal buitenlandse uitwisselingsstudenten daalde van zo’n 250 naar 200.

Volgens Van Noort lopen vooral studenten uit Zuid- en Oost-Europa tegen de strengere eisen van de (Engelse) taaltoets aan. “Vraag is of dat slecht is voor je naam. Je wilt ook excellentie uitstralen.”

De TU ontvangt al jaren meer uitwisselingsstudenten dan dat zij uitzwaait. Nu komt dat meer in balans. Mogelijk heeft dit te maken met de informatiekrant Study Abroad die naar alle tweede- en derdejaars bachelorstudenten is gestuurd en die positieve respons opleverde.

Verder vinden studenten het meer dan vroeger belangrijk om tijdens hun studie internationale ervaring op te doen. “Werken op academisch niveau betekent tegenwoordig steeds vaker werken in een internationale omgeving”, zegt Van Noort. “Daarom telt die interculturele ervaring tijdens de studie steeds zwaarder mee.”

Wat wellicht ook meespeelt is dat buitenlandse studenten sinds dit jaar verplicht zijn een heel semester te komen. Dat moet leegstand in huisvesting voorkomen. “Vroeger waren studenten vrij te komen wanneer zij wilden. Ze kwamen bijvoorbeeld in september en bleven drie maanden, waarna een woning van november tot augustus leeg kon staan.”

De TU hanteert daarom strakkere termijnen. “Willen uitwisselingsstudenten zinvol bezig zijn dan vinden wij een verblijf van zes maanden niet gek”, zegt Van Noort.

Wat ook zorgde voor leegstand is het feit dat internationale studenten (niet specifiek uitwisselingsstudenten) niet kwamen opdagen. Om dat tegen te gaan, vraagt de universiteit vanaf september 178 euro aan bemiddelingskosten en 450 euro ‘borg’ die zij verrekent met de laatste maand huur.

De TU betaalt de 178 euro bemiddelingskosten zelf aan woningcorporatie Duwo. Dat gebeurde per student soms meerdere keren als zij uit onvrede over hun kamer verhuisden naar een andere kamer. “Soms gebeurde dat drie tot vier keer en betaalde de TU dus ook drie tot vier keer 178 euro aan Duwo.” Straks moeten studenten dat bedrag zelf ophoesten.

De man, die bekend staat als veelpleger, meldde zich op tweede kerstdag bij de politie met de mededeling dat hij enkele inbraken wilde bekennen. Uit het gesprek bleek dat de man tijdens de Kerstdagen enkele inbraken had gepleegd in de TU-wijk. Hij maakte daarbij in diverse woningen in de omgeving van de TU een laptop, camera’s en andere goederen buit. Op aanwijzing van de spijtoptant werden de gestolen goederen door de agenten teruggevonden. De Hagenaar werd ingesloten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.