Education

Reizen buiten de lestijden: hoe zit het?

Mogen docenten en studenten straks in de spits reizen? Jawel, maar niet allemaal tegelijk. Een paar vragen en antwoorden over de nieuwe lestijden in het hoger onderwijs.

(Photo: Skitterphoto / Pixabay)

Het coronavirus lijkt nog lang niet weg en dat heeft gevolgen. Voorlopig kunnen er veel minder studenten naar de hogeschool- en universiteitsgebouwen komen dan voorheen. Daarover hebben de onderwijsinstellingen afspraken gemaakt. Het idee is dat ze de toestroom van studenten en medewerkers naar de campus beperken. Daarom mogen de lessen alleen op bepaalde tijden plaatsvinden.


Wat zijn die lestijden?

De lessen mogen vanaf 15 juni beginnen en eindigen tussen 11.00 en 15.00 uur, maar ook na 20.00 uur. Desgewenst mogen er lessen vóór 15 uur beginnen en pas ná 20.00 uur eindigen. Dan zit je dus ruim vijf uur op de campus. Maar let op, per 1 augustus is er alweer iets meer mogelijk.


Wat gebeurt er met de lestijden per 1 augustus?

De instellingen beloven dat hun lessen niet allemaal tegelijk beginnen. De ene les start bijvoorbeeld een kwartiertje later dan de andere. Zo krijg je een betere spreiding van reizigers over de dag. Wie weet kunnen de lestijden aan sommige instellingen dan worden verruimd, zodat lessen eerder dan 11 uur starten of later dan 15 uur eindigen.


Wanneer mogen studenten reizen?

In feite de hele dag: niemand houdt hen tegen, als ze maar met een mondkapje in de trein of bus stappen. Maar als ze pas om 11 uur in de les hoeven te zijn, zullen ze vast niet op het spitsuur reizen. Daar gaat het om. 


Maar het kán dus wel?

Het is niet wenselijk. Maar een onderwijsinstelling kan er ook weinig aan doen als studenten na de les ergens koffiedrinken en pas een paar uur later de trein pakken. Voor iedereen geldt: probeer drukte te mijden. De TU Delft denkt bijvoorbeeld aan richtlijnen op basis van postcode, vertelde rector Tim van der Hagen. “
Woon je op de ene postcode, dan verwachten we dat je wandelend naar de campus komt, mensen met een andere postcode kunnen fietsen en weer een andere postcode gebruikt het openbaar vervoer. We willen tijdslots maken voor verschillende groepen. Verder denken we eraan de roosters op te rekken, en om op de fietsroutes van en naar de TU eenrichtingsverkeer in te stellen. Dit bespreken we allemaal binnen de veiligheidsregio, met alle belanghebbenden. Het zal geven en nemen worden.”


En medewerkers?

Er zijn alleen harde afspraken gemaakt over de lestijden. Verder gaat het om goede wil en gezond verstand. Als het even kan, mijd dan de spits, maar dat geldt voor iedereen. Werktijden worden misschien iets meer over de dag verspreid: niet meer allemaal om negen uur beginnen en half zes klaar.


Kunnen we op de fiets komen?

Dat kan wel, en dat is ook een goed idee. De onderwijsinstellingen zullen het aanmoedigen. Ook drie planbureaus (SCP, CPB en PBL) prijzen de fiets aan om het openbaar vervoer te ontzien. Ze willen zelfs extra fietspaden. Maar het verandert in principe niets aan de vastgestelde lestijden.


Hoeveel minder moeten studenten en medewerkers reizen?

Daarover zijn de koepelverenigingen van universiteiten en hogescholen heel duidelijk: het aantal reizen beperken tot 20 procent van het normale aantal, en buiten de spits. Volgens de Vereniging Hogescholen zijn dat voor het hbo nog altijd 82 duizend mensen die van en naar de gebouwen reizen. Het gaat dus echt om grote hoeveelheden reizigers.


Moeten docenten nog steeds zoveel mogelijk thuiswerken?

Dat blijft inderdaad zo, al komen de lessen en tentamens vanaf 15 juni weer enigszins op gang. In september zullen vooral de eerstejaars veel aandacht moeten krijgen.


Hoe rigide zijn de regels?

Het toverwoord is maatwerk. Sommige instellingen denken na over eigen busvervoer. Dan leg je geen druk op het openbaar vervoer. Ook e-bikes en andere oplossingen liggen op tafel. Misschien is er in sommige plaatsen meer mogelijk dan les tussen 11.00 en 15.00 uur, zeker met slimmere roosters. Daarover zullen de instellingen lokale afspraken maken.


En in het weekend?

De tijdvensters gelden inderdaad niet in het weekend. Maar dan rijden er minder treinen en bussen. Daar moeten de onderwijsinstellingen wel rekening mee houden.


HOP, Bas Belleman / Delta, Saskia Bonger

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.