Education

Protest van decanen tegen de ‘financiële scheefgroei’

Het college van dekanen heeft het college van bestuur gevraagd niet alleen de faculteiten de lasten te laten dragen van het teruglopende aantal studenten.

Ook centrale diensten, zoals Bibliotheek en Rekencentrum, moeten dat in de portemonnee voelen. Het cvb zegt dat de onlangs aangekondigde reorganisatie van alle ondersteunende diensten op centraal en decentraal niveau ,,de basis legt voor een ongekende financiële bloei”.

De decanen schrijven dat de financiering van onderwijs en onderzoek rechtstreeks gekoppeld is aan het aantal studenten, en dus aan de inkomsten van de universiteit. ,,Deze koppeling ontbreekt voor de financiering van de centrale diensten, en daardoor ontstaat een grote scheefgroei”. Want, zo merken de decanen op, bij dalende studentenaantallen moeten de faculteiten een steeds groter deel van hun middelen voor deze diensten afstaan. Ook in de secundaire processen moet ,,de tering naar de nering worden gezet”.

Cvb-voorzitter De Voogd zegt in een reactie dat de reorganisatieplannen voor de ondersteunende diensten (clustering van faculteiten, samenvoeging van centrale en decentrale ambtelijke staven, verzelfstandiging van facilitaire bedrijven) in de komende jaren ,,de benodigde financiële armslag zullen opleveren voor de faculteiten”. Als deze plannen zijn uitgevoerd, en als volgend jaar ook de financiering van de technologiespeerpunten vorm krijgen (ARTD-rapport), ,,dan ben ik ervan overtuigd dat de TU financieel veel meer armslag krijgt voor onderwijs en onderzoek”.

De Voogd is onlangs begonnen met een rondreis langs alle faculteiten en diensten om de twee weken geleden aangekondigde herstructurering bij besturen en raden uit te leggen. De eerste reacties daar zijn nogal afwachtend. Secretarissen-beheerders zeggen niet af te kunnen gaan op een kort verhaal ,,met zes dia’s”. Een ‘sb’ zegt te vrezen dat de plannen voor het personeel veel grotere gevolgen zullen hebben dan nu verteld wordt. Een andere ‘sb’ zegt ,,bereid te zijn aan het proces in loyaliteit mee te doen, maar wel mild-kritische te willen stellen”. (R.M.)

Richard Meijer

Het college van dekanen heeft het college van bestuur gevraagd niet alleen de faculteiten de lasten te laten dragen van het teruglopende aantal studenten. Ook centrale diensten, zoals Bibliotheek en Rekencentrum, moeten dat in de portemonnee voelen. Het cvb zegt dat de onlangs aangekondigde reorganisatie van alle ondersteunende diensten op centraal en decentraal niveau ,,de basis legt voor een ongekende financiële bloei”.

De decanen schrijven dat de financiering van onderwijs en onderzoek rechtstreeks gekoppeld is aan het aantal studenten, en dus aan de inkomsten van de universiteit. ,,Deze koppeling ontbreekt voor de financiering van de centrale diensten, en daardoor ontstaat een grote scheefgroei”. Want, zo merken de decanen op, bij dalende studentenaantallen moeten de faculteiten een steeds groter deel van hun middelen voor deze diensten afstaan. Ook in de secundaire processen moet ,,de tering naar de nering worden gezet”.

Cvb-voorzitter De Voogd zegt in een reactie dat de reorganisatieplannen voor de ondersteunende diensten (clustering van faculteiten, samenvoeging van centrale en decentrale ambtelijke staven, verzelfstandiging van facilitaire bedrijven) in de komende jaren ,,de benodigde financiële armslag zullen opleveren voor de faculteiten”. Als deze plannen zijn uitgevoerd, en als volgend jaar ook de financiering van de technologiespeerpunten vorm krijgen (ARTD-rapport), ,,dan ben ik ervan overtuigd dat de TU financieel veel meer armslag krijgt voor onderwijs en onderzoek”.

De Voogd is onlangs begonnen met een rondreis langs alle faculteiten en diensten om de twee weken geleden aangekondigde herstructurering bij besturen en raden uit te leggen. De eerste reacties daar zijn nogal afwachtend. Secretarissen-beheerders zeggen niet af te kunnen gaan op een kort verhaal ,,met zes dia’s”. Een ‘sb’ zegt te vrezen dat de plannen voor het personeel veel grotere gevolgen zullen hebben dan nu verteld wordt. Een andere ‘sb’ zegt ,,bereid te zijn aan het proces in loyaliteit mee te doen, maar wel mild-kritische te willen stellen”. (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.