Education

Prijsvraag Afsluitdijk

De TU Delft is mede-initiatiefnemer van een ideeënwedstrijd voor het op te richten World Sustainability Centre Afsluitdijk. De andere initiatiefnemers zijn Stichting Duurzaamheidscentrum en het Cartesius Instituut.

Aanleiding voor de wedstrijd zijn toekomstige ontwikkelingen rond de Afsluitdijk, waarover het kabinet zich in het voorjaar van 2010 zal buigen. Het centrum wil ter voorbereiding daarvan een onderbouwd advies uitbrengen over de locatie, het programma en het gebouw van het op te richten centrum. De ideeën voor het centrum kunnen dan een plaats krijgen in het advies aan het kabinet over de toekomst van de Afsluitdijk.

Het op te richten centrum moet een publieke attractie worden over technologische innovaties op het gebied van water, duurzame energie en natuur. Het sluit aan op andere ontwikkelingen en projecten zoals stimulering van de kenniseconomie in het noorden, het IJkdijk-project van TNO en aanleg van een glasvezelnetwerk.

De stichting ziet de Afsluitdijk als een unieke locatie omdat die de grens vormt tussen zoet en zout, een groot deel van Nederland tegen overstromingen beschermt en ligt tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Het duurzaamheidscentrum zou die status kunnen benadrukken en de Afsluitdijk ‘als icoon van duurzaamheid beleefbaar maken’.

De prijsvraag is gericht op architecten, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers. Nadere informatie staat op www.worldsustainabilitycentre.org. (EH)

Het zijn vaak de verborgen eigenschappen zoals brandveiligheid, constructieve veiligheid, leidingen en installaties, het binnenmilieu en het energiegebruik waar het mis gaat.

Onderzoek naar 1400 Vinexwoningen leverde gemiddeld 17 defecten per huis op. Sommigen hadden 71 defecten. Daarnaast voldeed bijna de helft (47 procent) niet aan de gestelde energieprestatiecoëfficiënt EPC.

Jaarlijks gaat 10 procent van de bouwkosten op aan missers, dat is 4,6 miljard euro vermijdbare schade per jaar.

Hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie Henk Visscher, verbonden aan het onderzoeksinstituut OTB, stelt in zijn oratie dat de woningbouw een stuk beter zal moeten presteren en hij doet aanbevelingen om dat te bereiken.

Goede huizen ontstaan niet vanzelf, stelt de hoogleraar. Dat lukt alleen met heldere voorschriften en gedegen handhaving. Visscher: “De markt is verre van perfect.”

Hij ziet wel wat in een ‘voltooiingscertificaat’. Zo’n papier verstrekt de gemeente alleen als het gebouw aan de gestelde eisen op het gebied van energiezuinigheid en gezondheid voldoet. In Frankrijk, Zweden en Duitsland zijn daar goede ervaringen mee opgedaan.

Lees het volledige artikel donderdag in Delta.30

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.