Campus

Over werkdruk, geen renovatie en wel een splitsing bij CiTG

Wat speelt er op de faculteiten? Wat is er aan de hand binnen de universiteitsdienst? Waarover maakt de ondernemingsraad zich druk? Een serie over medezeggenschap aan de TU Delft. Vandaag deel 3: Civiele techniek en Geowetenschappen.

De voorgenomen renovatie van het CiTG-gebouw is vervangen door kleinere aanpassingen.

Werkdruk door groei


De groei van de faculteit CiTG in de afgelopen tien jaar heeft het werk zwaarder gemaakt. Het aantal studenten nam toe van 1.600 in 2006 tot 3.400 tien jaar later. De toename van het wetenschappelijk personeel was met 40 procent een stuk kleiner (van 330 in 2006 naar 460 in 2016).


Ron Penners, voorzitter van de onderdeelcommissie (odc), verwijst naar de medewerkersmonitor die door ongeveer een derde van het personeel is ingevuld. De ervaren werkdruk (op schaal van 0 tot 5) was met 3,0 tot 3,3 hoger dan het TU-gemiddelde van 2,8. Het meest voorkomende commentaar was ‘Ik werk meer uren dan mijn aanstelling’, ‘Er blijft werk liggen’ en ‘Ik maak me zorgen over de eisen die gesteld worden.’


Decaan prof.dr.ir. Bert Geerken wijt de situatie aan de afgenomen financiering per student. Hij wijst erop dat er vorig jaar twaalf extra onderwijsposities zijn ingevuld dankzij geld dat vrijgekomen is door de afschaffing van de studiebeurs.


Geen renovatie maar aanpassingen


De voorgenomen renovatie van het gebouw is vervangen door kleinere aanpassingen. Volgens Penners is daartoe besloten omdat de gebruiksdruk van het gebouw te hoog is. “We kunnen de collegezalen gewoonweg niet missen.” Beneden zijn automatische schuifdeuren aangebracht, kamerdeuren krijgen raampjes en aan de buitenkant zijn asbestplaatjes verwijderd. Er komt nog zonwering, de brandveiligheid is verbeterd en er zijn studieplekken bijgekomen, hoewel er nog steeds CiTG-studenten naar IO uitwijken om daar te studeren. De stalen kozijnen met het enkele glas blijven voorlopig. “Ooit krijgen we nieuwbouw, maar of ik er nog met een rollator doorheen zal lopen moeten we afwachten”, zegt Geerken die komend voorjaar 66 jaar wordt.


Reorganisatie bouw & infra


De medewerkers van de afdeling bouw & infra staat komend jaar een grote reorganisatie te wachten. De grootste CiTG-afdeling zal gesplitst worden in een deel dat rond de Stevin II-hal gevestigd is (structural and building engineering, pavement engineering, railway engineering en macrolab) en een ander deel dat zich meer richt op mechanica, materialen en integraal ontwerp. Geerken benadrukt dat bij de komende ‘herschikking’ in beide nieuwe afdelingen onderzoek, engineering en ontwerp aanwezig zullen blijven.


Geerken zelf verlaat de TU in het voorjaar om met emeritaat te gaan. Penners vertelt dat het gespecialiseerde internationale bureau Perrett Laver een profiel opstelt voor Geerkens opvolger. Naast hoogleraren worden het college van bestuur en de odc gehoord. De odc heeft geen zitting in de sollicitatiecommissie. “Wij krijgen een cv als de kandidaat gevonden is,” aldus Penners.


Odc lastig gevuld


De odc zelf is ook een punt van zorg binnen de faculteit. Penners trad in 2008 toe, maar hij zag leden vertrekken zonder dat ze een opvolger konden vinden. Momenteel telt de odc vijf leden, een zesde heeft zich gemeld. Volgens de afspiegelingsnorm zou dat het dubbele moeten zijn. Redenen dat mensen zich minder betrokken voelen bij de faculteit zijn volgens Penners dat ze zich redelijk zeker voelen over de continuïteit van hun baan, en dat ze het te druk hebben om er dingen naast te doen. Waarmee we weer terug zijn bij de toegenomen werkdruk.


Eerder verscheen in deze serie:


Waarom het anders moet bij Onderwijs en Studentzaken


Over meisjes, collegezalen en een paaltje bij L&R

Science editor Jos Wassink

Do you have a question or comment about this article?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.